The 2019 CEO Stock Picking Contest

!Final Results!

Turn phone to see stock picks

# Username Stock 1 Gain (1) Stock 2 Gain (2) Stock 3 Gain (3) Total Gain
1 @Goldfinger AMX.V 619.05% BYN.V 45.45% ER.TO -38.24% 208.76%
2 @botafogo NRN.V 50.00% AMX.V 619.05% ISS.V -80.00% 196.35%
3 @Drjimjones GFG.V 80.49% LLEX -75.95% WM.TO 468.75% 157.76%
4 @EvenPrime WHN.V -26.40% BN-H.V 27.27% VZLA.V 470.37% 157.08%
5 @TheGalvanizer WHN.V -26.40% GBR.V 286.34% MAI.V 200.00% 153.31%
6 @Quaid WHN.V -26.40% RNX.TO 2.04% WM.TO 468.75% 148.13%
7 @XPOY_Y EHT.V -30.00% RNX.TO 2.04% WM.TO 468.75% 146.93%
8 @Sepp1234 BRC.V 360.00% RDU.V 104.17% LAD.V -42.86% 140.44%
9 @goldenfever GWA.V -54.00% WM.TO 468.75% RNX.TO 2.04% 138.93%
10 @Metalmonkey WM.TO 468.75% WGO.V -26.45% WHN.V -26.40% 138.63%
11 @LucTenHave AU.V 87.96% CXB.TO 123.81% CBG.V 183.33% 131.70%
12 @Eyezndasky RNX.TO 2.04% GFI.CN -88.89% WM.TO 468.75% 127.30%
13 @Research67 HRT.TO -64.29% WM.TO 468.75% SIC.V -41.18% 121.10%
14 @tsetka LIO.V 309.76% OS.V 0.00% NRN.V 50.00% 119.92%
15 @ogopogo007 KNT.V 206.38% GMA.V 100.00% EOG.V 40.00% 115.46%
16 @Let_them_eat_silver BHS.V -12.50% LIO.V 309.76% FNC.V 30.00% 109.09%
17 @Resourcemaverick BRC.V 360.00% ROCK.V -29.17% PHD.V -4.00% 108.94%
18 @dragonnose WDO.TO 126.50% MTA.V 116.05% IRV.CN 68.45% 103.67%
19 @Rod LGD.TO 202.78% TRCH 1.36% AZM.V 96.43% 100.19%
20 @Finanzr IPT.V 64.29% AXU.TO 117.39% KTN.V 112.50% 98.06%
21 @Cynic_4_life WUC.CN -35.15% GBR.V 286.34% NVO.V 42.16% 97.79%
22 @D-Dubs KNT.V 206.38% TGOD.TO -71.04% SVM.TO 143.52% 92.95%
23 @Mimibegalo GBR.V 286.34% CPG.TO 32.19% SIC.V -41.18% 92.45%
24 @goatlegz WHN.V -26.40% BRC.V 360.00% ADZ.V -57.14% 92.15%
25 @Prospectordude MOZ.TO 112.50% CYP.V -19.57% MMV.V 182.14% 91.69%
26 @lukejackson DSV.V 230.00% LMC.TO 69.11% SUNM.V -29.69% 89.81%
27 @Fanagalo VLE.TO -82.47% ASM.TO -17.58% BRC.V 360.00% 86.65%
28 @rikyu BEE.V 228.57% CNO.V -20.00% PNG.V 50.00% 86.19%
29 @Mangat VHI.V 9.37% WELL.V 246.67% RHT.V -2.17% 84.62%
30 @cal OCO.V 136.84% PWR.CN 195.00% ISS.V -80.00% 83.95%
31 @dirkdiggler OIL.CN -68.42% CBR.V -40.00% BRC.V 360.00% 83.86%
32 @Juho NRN.V 50.00% VRR.V 111.43% GMV.V 88.89% 83.44%
33 @CAVEMAN RLTY-U.CN 188.89% YDX.V 114.29% HITI.CN -54.05% 83.04%
34 @IslandLogger WDO.TO 126.50% SSL.TO 51.17% KL.TO 64.72% 80.80%
35 @d2earth GBR.V 286.34% WHN.V -26.40% CUV.V -20.69% 79.75%
36 @SASKEXPRESS MAI.V 200.00% PGM.V 20.90% TGC.CN 16.67% 79.19%
37 @WHATTHE TLT.V 3.03% SCZ.V 128.57% GMA.V 100.00% 77.20%
38 @Chrisg AMPE 35.58% JUGR.V -83.57% MTNB 278.96% 76.99%
39 @SpiralOut GBR.V 286.34% NXO.V -42.75% MEK.V -20.00% 74.53%
40 @marylew AU.V 87.96% CXN.TO 42.31% MMS.V 91.67% 73.98%
41 @longputt MMV.V 182.14% TIG.V -55.88% EQX.TO 90.29% 72.18%
42 @intrustwegod LGD.TO 202.78% TNA.V 43.10% GPR.TO -29.47% 72.14%
43 @simon1707 APP.CN -65.00% AWE.V -28.57% LIO.V 309.76% 72.06%
44 @mrcashflow WHN.V -26.40% GBR.V 286.34% OGI.TO -44.52% 71.81%
45 @BS REG.V -6.57% PGM.V 20.90% MAI.V 200.00% 71.44%
46 @Highheat SAEX 33.92% CPI.TO 209.09% ZEE.V -30.00% 71.00%
47 @Jfostertm SME.V -18.75% MAI.V 200.00% SWA.V 27.27% 69.51%
48 @kerfuffle ACST.V 166.67% AWE.V -28.57% JNUG 64.96% 67.69%
49 @Joobus NC.CN -65.71% WELL.V 246.67% GXU.V 18.52% 66.49%
50 @Stamp NEE.V 9.26% XPL 15.42% JSE.V 174.14% 66.27%
51 @High-Grade ETF.V 33.33% DHR.V 200.00% TLD-H.V -41.18% 64.05%
52 @canmex SGI.V -29.76% GBR.V 286.34% FVAN.V -68.42% 62.72%
53 @longforlife SUGR.V -18.75% RJX-A.V 290.00% EAT.CN -86.21% 61.68%
54 @david RYR.V 250.00% LDI.V -57.58% OSU.V -8.62% 61.27%
55 @Matthew RDU.V 104.17% BYN.V 45.45% BTO.TO 32.91% 60.84%
56 @Ruffus23 ORE.V 15.79% SWA.V 27.27% ELD.TO 138.13% 60.40%
57 @EricTheActor VLE.TO -82.47% DV.V -23.81% GBR.V 286.34% 60.02%
58 @Trilogy VIVO.V -76.70% SUNM.V -29.69% GBR.V 286.34% 59.98%
59 @robby AIIM.V 166.67% SHL.V 37.50% NOB.V -25.00% 59.72%
60 @hihosilver USLV 18.16% JNUG 64.96% NUGT 94.31% 59.14%
61 @bogmunds IRV.CN 68.45% KL.TO 64.72% NVO.V 42.16% 58.44%
62 @Hejmdal PLU.V -64.86% LTBR -40.48% LEU 280.11% 58.26%
63 @DK KNT.V 206.38% BCU.V 8.33% SIC.V -41.18% 57.85%
64 @golddog OCO.V 136.84% APN.V -61.76% AAPL 98.06% 57.71%
65 @wolff MMS.V 91.67% NRN.V 50.00% FNC.V 30.00% 57.22%
66 @htr PTQ.V 76.36% VMD.TO 48.63% CANN.CN 44.12% 56.37%
67 @gustking GRB.V -35.79% PWR.CN 195.00% VHI.V 9.37% 56.20%
68 @deMevesy BAR.TO 200.00% FCU.TO -47.22% NHK.TO 15.56% 56.11%
69 @ponder AZS.V 33.33% PRG.V 83.33% NRN.V 50.00% 55.56%
70 @seattletechie40 ABRA.V 0.00% USAU -16.81% MMV.V 182.14% 55.11%
71 @Glory TRCH 1.36% MAI.V 200.00% NDM.TO -36.36% 55.00%
72 @SeekingAU AGB.V 67.53% VIT.V 45.30% SSL.TO 51.17% 54.67%
73 @tyk.trader VIT.V 45.30% NMX.TO -77.08% XBC.V 194.52% 54.25%
74 @losferwerds ATE.V 36.36% EAST.V -78.57% TUD.V 203.85% 53.88%
75 @Wannabeinvestor CNL.TO 116.60% LMC.TO 69.11% WHN.V -26.40% 53.10%
76 @Stoneminer MIN.TO 21.95% KNT.V 206.38% VTT.V -70.59% 52.58%
77 @Thain MAI.V 200.00% ISO.V -13.04% SUNM.V -29.69% 52.42%
78 @kelkel ADZ.V -57.14% CUV.V -20.69% BTU.V 235.00% 52.39%
79 @silverwhere ATE.V 36.36% ENB.TO 18.09% AAPL 98.06% 50.84%
80 @Gold64k NVO.V 42.16% MEK.V -20.00% SCZ.V 128.57% 50.25%
81 @niklin KORE.V 190.00% AUMB.V -21.88% ABI.V -18.75% 49.79%
82 @pbb TUD.V 203.85% AWX.V -33.33% RISE.CN -24.44% 48.69%
83 @Ruuuudy AAX.V 120.00% RDU.V 104.17% JLR.V -83.33% 46.94%
84 @trade2win2 RHT.V -2.17% VLE.TO -82.47% DYA.V 222.73% 46.03%
85 @moredd PLM -68.58% MMS.V 91.67% VRR.V 111.43% 44.84%
86 @LKFWD MGG.V 0.00% FR.TO 91.70% BAY.V 41.67% 44.45%
87 @devil69yall CPG.TO 32.19% TGZ.TO 80.00% PGM.V 20.90% 44.36%
88 @Bigdogmoney AAX.V 120.00% CYP.V -19.57% HIP.V 32.56% 44.33%
89 @Franke JG.V 34.15% GGD.TO 138.46% GLDN.V -40.00% 44.20%
90 @Trevor216051 EQX.TO 90.29% WHN.V -26.40% IRV.CN 68.45% 44.11%
91 @Twaver GGI.V -2.00% NGD.TO -4.17% OCO.V 136.84% 43.56%
92 @Hilbertk PYR.V -20.69% PAT.TO -44.16% XBC.V 194.52% 43.23%
93 @Snoek WDO.TO 126.50% PGM.V 20.90% SME.V -18.75% 42.88%
94 @valcovest.com MMS.V 91.67% PMC.CN -5.00% BAY.V 41.67% 42.78%
95 @homelesstrader AAX.V 120.00% MMS.V 91.67% JLR.V -83.33% 42.78%
96 @Allan AAX.V 120.00% PG.TO 7.65% MGG.V 0.00% 42.55%
97 @baggers IDK.CN -38.89% AGI.TO 53.53% KTN.V 112.50% 42.38%
98 @stockhound TK.V -45.59% BAR.TO 200.00% SUNM.V -29.69% 41.57%
99 @goldfanatic VRR.V 111.43% MGG.V 0.00% PGZ.V 12.50% 41.31%
100 @goldironhands WHN.V -26.40% SUNM.V -29.69% HYGS 179.85% 41.25%
101 @Pete REG.V -6.57% VTT.V -70.59% MAI.V 200.00% 40.95%
102 @obill AKR.V 90.00% ATW.V -92.86% PRN.TO 120.15% 39.10%
103 @PierreG01599501 RNX.TO 2.04% NVO.V 42.16% NVDA 72.77% 38.99%
104 @PhoenixRichmond AMR.V -59.38% UEC -29.29% LGD.TO 202.78% 38.04%
105 @Dunite CDB.V -4.35% IVN.TO 67.98% NRN.V 50.00% 37.88%
106 @CaptainDuff PRG.V 83.33% BHS.V -12.50% GPY.V 41.07% 37.30%
107 @trevtrew NTE.V 48.00% TTZ.V -11.54% RIW.CN 74.07% 36.85%
108 @kuston SAPLF 95.13% LMCNF 73.43% DGMLF -58.35% 36.73%
109 @touquoy AGB.V 67.53% OS.V 0.00% NVO.V 42.16% 36.56%
110 @AUPop USAU -16.81% MMV.V 182.14% C.V -56.94% 36.13%
111 @LTR AUMB.V -21.88% CXN.TO 42.31% QRO.V 83.33% 34.59%
112 @ThailandExploration ADZ.V -57.14% SIC.V -41.18% MAI.V 200.00% 33.89%
113 @Math MTA.V 116.05% AGRA.CN -66.07% PNG.V 50.00% 33.33%
114 @Haskaps DIAM.TO 35.19% BKM.V 21.77% NVO.V 42.16% 33.04%
115 @robo AAX.V 120.00% BAY.V 41.67% HEXO.TO -64.37% 32.43%
116 @Kryss GFG.V 80.49% MEK.V -20.00% GTR.V 35.06% 31.85%
117 @guitarheromatty GRAT.V -92.00% AAX.V 120.00% AUL.V 66.67% 31.56%
118 @MudCreeker WHN.V -26.40% MOZ.TO 112.50% PG.TO 7.65% 31.25%
119 @Heond APP.CN -65.00% BAR.TO 200.00% MRM.CN -41.67% 31.11%
120 @KostolanysErbe GLDN.V -40.00% HUT.TO -40.88% JSE.V 174.14% 31.08%
121 @Bullish99 ATW.V -92.86% XBC.V 194.52% IFX.V -8.45% 31.07%
122 @Danielh NVO.V 42.16% IPT.V 64.29% RK.V -14.71% 30.58%
123 @motorolja VLE.TO -82.47% SUNM.V -29.69% LGD.TO 202.78% 30.21%
124 @Mxpx80 FDM.CN -83.33% YDX.V 114.29% QNC.V 58.33% 29.76%
125 @SINATH RNX.TO 2.04% ATE.V 36.36% PNG.V 50.00% 29.47%
126 @Onepoint61803 PAC.V -51.61% PGM.V 20.90% AXU.TO 117.39% 28.89%
127 @Orogeny XMG.CN -89.66% AXU.TO 117.39% YRI.TO 58.15% 28.63%
128 @AllStreetsWolf PNG.V 50.00% VHI.V 9.37% PCY.TO 25.81% 28.39%
129 @Empire AFE.V 58.82% EOG.V 40.00% TOU.TO -13.96% 28.29%
130 @hamvestor WHN.V -26.40% NVO.V 42.16% IRV.CN 68.45% 28.07%
131 @Denhilm SIC.V -41.18% MOZ.TO 112.50% WHM.V 12.50% 27.94%
132 @allybouyo APP.CN -65.00% AAPL 98.06% FB 48.79% 27.28%
133 @equivalentnetwork APP.CN -65.00% AAPL 98.06% FB 48.79% 27.28%
134 @Skeptic44546 PAC.V -51.61% SCZ.V 128.57% GROW.V 4.44% 27.13%
135 @wadefr GPY.V 41.07% GTR.V 35.06% RNX.TO 2.04% 26.06%
136 @Not2Sirius NLC.V -30.56% SME.V -18.75% SKE.V 126.67% 25.79%
137 @arko USA.TO 64.11% DML.TO -19.40% HIP.V 32.56% 25.76%
138 @TheSurfer SIC.V -41.18% AAX.V 120.00% GGI.V -2.00% 25.61%
139 @MiningDon SME.V -18.75% SUNM.V -29.69% OSI.V 124.14% 25.23%
140 @tommack GGI.V -2.00% EFR.TO -38.46% MTA.V 116.05% 25.20%
141 @JT EOG.V 40.00% NXE.TO -30.99% IPT.V 64.29% 24.43%
142 @FoxInvestor NLH.V 41.67% BBB.V 40.63% CTXR -10.53% 23.92%
143 @zarli3o SIC.V -41.18% AAX.V 120.00% JAG.TO -7.14% 23.89%
144 @siirtomaaherra VTT.V -70.59% AAN.V -58.33% MAI.V 200.00% 23.69%
145 @Jgl90 NETC-X.CN -95.09% AGI.TO 53.53% KTN.V 112.50% 23.65%
146 @MntGoatMatt MAXR.TO 29.19% MBA.TO -2.86% NLH.V 41.67% 22.67%
147 @Stocks76 MENE.V -6.78% LABS.TO 109.78% SX.CN -37.50% 21.83%
148 @gh0stTrad3r SME.V -18.75% ORE.V 15.79% IVN.TO 67.98% 21.67%
149 @BillyBlaze MDL.V -15.00% BVA.V 44.44% SSV.V 35.00% 21.48%
150 @MadeOfRubber HGU.TO 91.52% JET.V -91.53% IPT.V 64.29% 21.43%
151 @RedlakeCapital JG.V 34.15% SIC.V -41.18% LMC.TO 69.11% 20.69%
152 @brucelionheart MTA.V 116.05% SME.V -18.75% ROE.V -35.29% 20.67%
153 @ndaloisi VHI.V 9.37% ATE.V 36.36% XDV.TO 15.33% 20.36%
154 @Eustice CXN.TO 42.31% MUX.TO -34.39% KG.V 52.63% 20.18%
155 @CaptainKush NVO.V 42.16% PAC.V -51.61% IRV.CN 68.45% 19.67%
156 @settogo ZEN.V -29.41% SUNM.V -29.69% CNL.TO 116.60% 19.17%
157 @tinybullstocks BEX.V -10.00% OS.V 0.00% AUL.V 66.67% 18.89%
158 @Trooperhobo MMS.V 91.67% RNX.TO 2.04% VCAN.CN -37.33% 18.79%
159 @m00tpoint GGI.V -2.00% MOS.V -33.33% MMS.V 91.67% 18.78%
160 @wj SVA.V -15.00% HS.CN -10.00% DFS.V 81.25% 18.75%
161 @rangerbentman AXU.TO 117.39% SIC.V -41.18% MEK.V -20.00% 18.74%
162 @MTV FRE.V -50.00% WDO.TO 126.50% RVG.V -20.73% 18.59%
163 @Omega101 NVO.V 42.16% KL.TO 64.72% PAC.V -51.61% 18.42%
164 @nothin_but_gainz STC.V 114.66% CPH.TO -18.92% SIC.V -41.18% 18.19%
165 @valleyeast ATE.V 36.36% SZLS.TO 12.50% TLT.V 3.03% 17.30%
166 @EZYMONEY ORG.V -33.00% GUY.TO -59.06% SVM.TO 143.52% 17.15%
167 @peleewhynot6 GGI.V -2.00% HGU.TO 91.52% WMD.V -38.13% 17.13%
168 @Skyline27 NRN.V 50.00% CPG.TO 32.19% NBUD.CN -31.48% 16.90%
169 @gmat10 GMA.V 100.00% ADZ.V -57.14% GQC.V 7.69% 16.85%
170 @Brandon KORE.V 190.00% CTEC.V -82.14% LDI.V -57.58% 16.76%
171 @Francos_Duf ICO.V 14.29% YFI.V -45.83% AC.TO 81.75% 16.74%
172 @KevinS ANGPY 138.64% HOS -81.49% U.TO -8.93% 16.07%
173 @stevekfit VHI.V 9.37% ATE.V 36.36% RNX.TO 2.04% 15.93%
174 @Steelhead CCW.V 14.55% ETI.CN 39.78% MWX.V -7.69% 15.55%
175 @500wedge ALA.TO 36.98% BTE.TO -26.09% DLI.V 35.71% 15.54%
176 @theWallBanger GTR.V 35.06% SSV.V 35.00% DV.V -23.81% 15.42%
177 @fl GTR.V 35.06% NHK.TO 15.56% REG.V -6.57% 14.68%
178 @Rrooze NVO.V 42.16% GWM.V 52.27% PAC.V -51.61% 14.27%
179 @Bacon ISOL.CN -88.70% AMD 141.37% HS.CN -10.00% 14.22%
180 @goldzilla PG.TO 7.65% MGG.V 0.00% LRA.V 34.09% 13.91%
181 @Menace11 AVM.CN 62.50% KNR.CN -4.62% NUR.CN -16.67% 13.74%
182 @cycleogical GQC.V 7.69% ISS.V -80.00% KTN.V 112.50% 13.40%
183 @Samson ORS.V -18.18% BMX.V -50.00% TEN.V 107.14% 12.99%
184 @laVidaBroka RBI-H.V -73.68% AVM.CN 62.50% DASH.V 50.00% 12.94%
185 @martin AU.V 87.96% COP.TO 8.33% LDI.V -57.58% 12.91%
186 @Millman ONC.TO 109.18% BKX.TO -67.19% NGD.TO -4.17% 12.61%
187 @elliotforest GLKIF -96.33% AKR.V 90.00% CANN.CN 44.12% 12.59%
188 @Lucky2018 GGI.V -2.00% MMG.V 17.50% PGE.V 22.22% 12.57%
189 @Ottawa10 GSI.V 125.00% SIM.V -25.00% MRS.V -62.79% 12.40%
190 @bedrag PKK.CN 33.33% CANN.CN 44.12% IMR.V -40.91% 12.18%
191 @Sim RGX.TO -60.00% HCG.TO 109.00% BBD-B.TO -13.06% 11.98%
192 @PetroJoe EQX.TO 90.29% SME.V -18.75% MUN.V -36.00% 11.85%
193 @TOOZ IRV.CN 68.45% MONT.CN -75.56% NVO.V 42.16% 11.69%
194 @coho FWZ.V -22.22% PRG.V 83.33% WHN.V -26.40% 11.57%
195 @DrunkenSpeculator AAL.V -38.98% PG.TO 7.65% KL.TO 64.72% 11.13%
196 @sihv NVO.V 42.16% PAC.V -51.61% CXN.TO 42.31% 10.95%
197 @Oversold SEI.V 22.22% ICO.V 14.29% NGD.TO -4.17% 10.78%
198 @Chizzum WHN.V -26.40% ETI.CN 39.78% GXU.V 18.52% 10.63%
199 @hornet SPA.V 28.57% WHN.V -26.40% ARU.V 28.75% 10.31%
200 @JustJT DGMLF -58.35% AXU 129.70% SIC.V -41.18% 10.06%
201 @ram30 CMD.V -20.00% LLC.V 107.14% ADZ.V -57.14% 10.00%
202 @opmovers NRN.V 50.00% HRT.TO -64.29% CANN.CN 44.12% 9.94%
203 @zukuenftiger ITR.V 36.36% C.V -56.94% SBB.TO 50.00% 9.81%
204 @stallion ISO.V -13.04% IVN.TO 67.98% CFP.TO -25.75% 9.73%
205 @Ferrabi RNX.TO 2.04% LUC.TO -40.97% IVN.TO 67.98% 9.68%
206 @Codfather OLA.TO 69.49% MONT.CN -75.56% JG.V 34.15% 9.36%
207 @RNX_Whale RNX.TO 2.04% AXU.TO 117.39% GRAT.V -92.00% 9.14%
208 @frogwoot CCW.V 14.55% SRE.V -40.00% KG.V 52.63% 9.06%
209 @Pavel PNG.V 50.00% CNO.V -20.00% SOI.V -3.13% 8.96%
210 @Sapadap RNX.TO 2.04% GRAT.V -92.00% CNL.TO 116.60% 8.88%
211 @miner GFG.V 80.49% BTR.V -18.18% DNI.CN -35.71% 8.86%
212 @Ski LSC.V 1.54% BBT.CN 91.30% NRM.V -66.67% 8.73%
213 @pops GTR.V 35.06% CAN.TO 3.91% ISO.V -13.04% 8.64%
214 @Thankyouimsorry CANN.CN 44.12% NMX.TO -77.08% QNC.V 58.33% 8.46%
215 @Vinmufc VHI.V 9.37% CUV.V -20.69% ATE.V 36.36% 8.35%
216 @Breccia NUG.V -50.00% AUX.V -25.00% SGZ.V 100.00% 8.33%
217 @arizona TLT.V 3.03% AMY.V 23.33% GGI.V -2.00% 8.12%
218 @mbordeleau ROMJ.CN 8.24% PLTH.CN 71.33% ADK.V -56.00% 7.86%
219 @sid ARU.V 28.75% MONT.CN -75.56% IRV.CN 68.45% 7.21%
220 @fingerprint42 MONT.CN -75.56% IRV.CN 68.45% ARU.V 28.75% 7.21%
221 @strakpao RNX.TO 2.04% MMS.V 91.67% NU.V -72.22% 7.16%
222 @happymoney SHL.V 37.50% PORE.V 8.33% RISE.CN -24.44% 7.13%
223 @911Bandit VTT.V -70.59% NRN.V 50.00% BAY.V 41.67% 7.03%
224 @Juan_Valdez BYN.V 45.45% NGZ.V -75.00% NRN.V 50.00% 6.82%
225 @sourhour RHT.V -2.17% TRUL.CN 38.47% APHA.TO -15.99% 6.77%
226 @Excelsior JAG.TO -7.14% NEE.V 9.26% MMG.V 17.50% 6.54%
227 @Brother0001 PKK.CN 33.33% MMJ.CN -63.64% FFN.TO 49.68% 6.46%
228 @longzzzzz PCY.TO 25.81% ADZ.V -57.14% NRN.V 50.00% 6.22%
229 @SFtrader WUC.CN -35.15% URG -10.83% IPT.V 64.29% 6.10%
230 @Jo FWZ.V -22.22% ECC.V -23.81% BNCH.V 63.04% 5.67%
231 @rocman SOI.V -3.13% DASH.V 50.00% HRH.V -30.00% 5.63%
232 @proscht GTT.V 53.62% ISS.V -80.00% CXN.TO 42.31% 5.31%
233 @tomsteam13 GC.TO -11.97% AVL.TO -16.67% CANN.CN 44.12% 5.16%
234 @Longci54 AUY 62.55% RNX.TO 2.04% KGC.V -50.00% 4.86%
235 @Dollars MOS.V -33.33% IPT.V 64.29% CJC.V -16.67% 4.76%
236 @backofenvelope PBR.V -25.00% GGI.V -2.00% GPY.V 41.07% 4.69%
237 @heartMt1 RNX.TO 2.04% NVO.V 42.16% NXE.TO -30.99% 4.40%
238 @Jjs BTE.TO -26.09% RNX.TO 2.04% MPX.CN 35.96% 3.97%
239 @JGMS SMD.V 37.14% SA.V -14.29% WAR.V -11.11% 3.92%
240 @Nihilism RHT.V -2.17% VHI.V 9.37% FVI.TO 4.34% 3.85%
241 @Scaranek NLC.V -30.56% ATE.V 36.36% KBLT.V 5.26% 3.69%
242 @InvestingNovice LABS.TO 109.78% GRAT.V -92.00% MENE.V -6.78% 3.67%
243 @schischi CNL.TO 116.60% WUC.CN -35.15% VTT.V -70.59% 3.62%
244 @DJS GGI.V -2.00% PRG.V 83.33% VTT.V -70.59% 3.58%
245 @metalhead RNX.TO 2.04% AAN.V -58.33% AUL.V 66.67% 3.46%
246 @Vladdy BNCH.V 63.04% IMR.V -40.91% BHS.V -12.50% 3.21%
247 @Stockingup SNN.CN -93.98% VFF.TO 58.86% CANN.CN 44.12% 3.00%
248 @eden CCB.V -41.67% AXU.TO 117.39% LGO.TO -66.78% 2.98%
249 @flyhigh FONE.CN -30.34% PLTH.CN 71.33% KHRN.V -32.05% 2.98%
250 @RollingThunder GRAT.V -92.00% ETI.CN 39.78% EMM.V 61.11% 2.97%
251 @AFChief GGI.V -2.00% CCW.V 14.55% NNO.V -4.92% 2.54%
252 @Ty MGG.V 0.00% PGM.V 20.90% CRMD -13.85% 2.35%
253 @ArianartizaN GGI.V -2.00% SIC.V -41.18% PNG.V 50.00% 2.27%
254 @stateside WGO.V -26.45% RDU.V 104.17% PUL.V -71.05% 2.22%
255 @firefly IRV.CN 68.45% SIC.V -41.18% CUV.V -20.69% 2.19%
256 @The_Godas ORE.V 15.79% NXE.TO -30.99% PGM.V 20.90% 1.90%
257 @Onlyflaws GTR.V 35.06% DV.V -23.81% REG.V -6.57% 1.56%
258 @Virlena BAY.V 41.67% BEX.V -10.00% ILI.V -27.27% 1.46%
259 @ACAB RNX.TO 2.04% CJ.TO 4.42% RHT.V -2.17% 1.43%
260 @Charlie GGI.V -2.00% SQCC -58.33% CKG.V 64.10% 1.26%
261 @major SRI.V -40.00% IVN.TO 67.98% ALO.TO -24.63% 1.12%
262 @idunno1987 PYR.V -20.69% CCW.V 14.55% CURA.CN 9.07% 0.97%
263 @ChrisCringle PCY.TO 25.81% NGE.V -6.45% USAU -16.81% 0.85%
264 @maplenorth CPG.TO 32.19% LGO.TO -66.78% ALA.TO 36.98% 0.80%
265 @Chiel BAY.V 41.67% CVM.V -41.18% ABRA.V 0.00% 0.16%
266 @BigView WHN.V -26.40% IRV.CN 68.45% MAX.TO -41.67% 0.13%
267 @edward ALS.TO 6.31% AZZ.TO -23.08% SII.TO 16.86% 0.03%
268 @MonkeyDonkey PAC.V -51.61% NVO.V 42.16% EDV.TO 9.27% -0.06%
269 @trex PYR.V -20.69% RHT.V -2.17% MIN.TO 21.95% -0.30%
270 @Bullshat SIC.V -41.18% GGI.V -2.00% NVO.V 42.16% -0.34%
271 @stocklor DLI.V 35.71% NRN.V 50.00% IBIT.V -87.50% -0.60%
272 @Instadalt NFLX 8.74% AMZN 17.29% WEED.TO -28.02% -0.66%
273 @HS55 SX.CN -37.50% RNX.TO 2.04% PKK.CN 33.33% -0.71%
274 @tentive ATE.V 36.36% RNX.TO 2.04% SIC.V -41.18% -0.92%
275 @Maniac AORO.V -75.00% GBML.V -11.11% PRG.V 83.33% -0.93%
276 @ScroogeMcduck PGX.V -61.54% MOS.V -33.33% MMS.V 91.67% -1.07%
277 @caviko NHK.TO 15.56% GTR.V 35.06% HITI.CN -54.05% -1.14%
278 @MrSilver SIC.V -41.18% RNX.TO 2.04% OBE.TO 34.78% -1.45%
279 @Graham IRV.CN 68.45% NPK.TO -46.75% WHN.V -26.40% -1.57%
280 @RottenRon CVB.V 93.33% SIC.V -41.18% ADZ.V -57.14% -1.66%
281 @randomguy IVN.TO 67.98% TK.V -45.59% AWE.V -28.57% -2.06%
282 @dutch_patience HPQ.V 33.33% EGT.V -70.00% BGF.V 30.00% -2.22%
283 @2heavybags NIO.V -18.75% FFNT.CN -36.56% VMD.TO 48.63% -2.23%
284 @Turnipsoup PGE.V 22.22% GUG.V -12.50% NAM.V -16.67% -2.31%
285 @ace_in_the_hole ACRX -22.99% OMER 13.45% RNX.TO 2.04% -2.50%
286 @networth VEIN.V 13.33% MAL.TO -5.83% XTC.TO -15.55% -2.68%
287 @Andy8033 HPQ.V 33.33% EAS.V -21.43% ILC.V -20.00% -2.70%
288 @Copperhead SUNM.V -29.69% NXE.TO -30.99% GWM.V 52.27% -2.80%
289 @Dandan AVM.CN 62.50% POT.CN -80.95% CURA.CN 9.07% -3.13%
290 @mike97 WHN.V -26.40% IRV.CN 68.45% PAC.V -51.61% -3.19%
291 @como1 CCW.V 14.55% WHN.V -26.40% RNX.TO 2.04% -3.27%
292 @Anders AZZ.TO -23.08% SCY.TO -52.50% LUG.TO 65.61% -3.32%
293 @TomFord YFI.V -45.83% TLT.V 3.03% CPG.TO 32.19% -3.54%
294 @CANplant NNO.V -4.92% RNX.TO 2.04% LAC.TO -7.96% -3.61%
295 @Thew MMS.V 91.67% EAS.V -21.43% HELX.V -81.11% -3.62%
296 @ElJoro PTQ.V 76.36% ELXR.V -50.00% CMC.CN -37.50% -3.71%
297 @eeloni AFM.V -38.46% ANX.TO 16.28% GMX.TO 10.94% -3.75%
298 @janturco TV.TO -43.90% VIT.V 45.30% NCU.TO -13.10% -3.90%
299 @Terrafirma555 WHN.V -26.40% NRN.V 50.00% DNI.CN -35.71% -4.04%
300 @CautiousNow REG.V -6.57% ADZ.V -57.14% NRN.V 50.00% -4.57%
301 @k0d3r3d GROW.V 4.44% ATE.V 36.36% KLY.V -55.00% -4.73%
302 @PhotoJ ALDE.V -9.62% GQC.V 7.69% OIH -12.77% -4.90%
303 @Prosperall ORM.V -62.50% RNX.TO 2.04% BYN.V 45.45% -5.00%
304 @BluMoose GIS.V -41.00% MGM.V -9.09% GTR.V 35.06% -5.01%
305 @Mick332 ADZ.V -57.14% WHN.V -26.40% IRV.CN 68.45% -5.03%
306 @lightningmillz XMG.CN -89.66% UCU.V 73.08% TRCH 1.36% -5.07%
307 @Dragon SAE.V -53.85% WHN.V -26.40% KL.TO 64.72% -5.18%
308 @johnc6 NDM.TO -36.36% WRN.TO 37.18% KC.V -16.67% -5.28%
309 @nuckman33 CCW.V 14.55% GGI.V -2.00% MTS.V -28.57% -5.34%
310 @Hogger PGZ.V 12.50% BAY.V 41.67% VTT.V -70.59% -5.47%
311 @Jowden ATE.V 36.36% KLY.V -55.00% RNX.TO 2.04% -5.53%
312 @Gnome OS.V 0.00% BN-H.V 27.27% TV.TO -43.90% -5.54%
313 @6furlongs PLAN.V 50.00% EHT.V -30.00% NVI.V -37.50% -5.83%
314 @rsnetid GGI.V -2.00% EXN.TO 1.98% ASM.TO -17.58% -5.87%
315 @RickyStock CCW.V 14.55% RHT.V -2.17% EHT.V -30.00% -5.88%
316 @PingPong PTK.V 33.93% ETI.CN 39.78% GRAT.V -92.00% -6.10%
317 @Slmjr TK.V -45.59% BAY.V 41.67% MGA.TO -16.67% -6.86%
318 @Jim0123 AAN.V -58.33% CAD.V -27.27% ONE.V 64.29% -7.11%
319 @opjohn TLT.V 3.03% RNX.TO 2.04% WHN.V -26.40% -7.11%
320 @shebacill IDK.CN -38.89% KTN.V 112.50% NETC-X.CN -95.09% -7.16%
321 @Alamo NU.V -72.22% ICO.V 14.29% ATE.V 36.36% -7.19%
322 @Phisher FEO.V 41.67% PAT.TO -44.16% DML.TO -19.40% -7.30%
323 @MickeyMantle NRG.V -35.71% SIR.V -19.57% AZS.V 33.33% -7.32%
324 @Kopachuck NVO.V 42.16% ARTTF -75.28% AUMN.TO 11.11% -7.34%
325 @Goldennewf RNX.TO 2.04% ANX.TO 16.28% SIC.V -41.18% -7.62%
326 @digdog MMS.V 91.67% COOL.CN -78.49% NDM.TO -36.36% -7.73%
327 @Jprinny AVM.CN 62.50% CURA.CN 9.07% NETC-X.CN -95.09% -7.84%
328 @Stocksluice RNX.TO 2.04% DV.V -23.81% GGI.V -2.00% -7.92%
329 @Magee BMX.V -50.00% PRG.V 83.33% ADZ.V -57.14% -7.94%
330 @Nuth VHI.V 9.37% HS.CN -10.00% VPI.V -23.81% -8.14%
331 @Truth RISE.CN -24.44% RNX.TO 2.04% RHT.V -2.17% -8.19%
332 @jazzbo FPC.V -16.25% SAE.V -53.85% VIT.V 45.30% -8.27%
333 @AcynicalJedi RNX.TO 2.04% ALA.TO 36.98% HEXO.TO -64.37% -8.45%
334 @ArkRunner GXU.V 18.52% AZZ.TO -23.08% CVV.V -20.97% -8.51%
335 @CSGTrader NHK.TO 15.56% GPG.V 0.00% SIC.V -41.18% -8.54%
336 @Hamilton NGZ.V -75.00% HS.CN -10.00% VFF.TO 58.86% -8.71%
337 @FairlyStockyTM VTT.V -70.59% VHI.V 9.37% GTR.V 35.06% -8.72%
338 @RD85 MOS.V -33.33% CLIQ.TO -1.98% CURA.CN 9.07% -8.75%
339 @Bluezone GPG.V 0.00% ISS.V -80.00% GTT.V 53.62% -8.79%
340 @meatpuppet CUV.V -20.69% CANN.CN 44.12% ELXR.V -50.00% -8.86%
341 @heyref ATE.V 36.36% NU.V -72.22% SU.TO 8.35% -9.17%
342 @harmus TBP.V -49.45% SX.CN -37.50% QCC.CN 58.82% -9.38%
343 @AuBerg NGD.TO -4.17% RNX.TO 2.04% BTE.TO -26.09% -9.40%
344 @Evo5 CCW.V 14.55% GGI.V -2.00% IMR.V -40.91% -9.45%
345 @nameless GGI.V -2.00% CCW.V 14.55% IMR.V -40.91% -9.45%
346 @Sugar-Dog GGI.V -2.00% CCW.V 14.55% IMR.V -40.91% -9.45%
347 @McNickel GGI.V -2.00% MTS.V -28.57% RNX.TO 2.04% -9.51%
348 @shawn3985 GGI.V -2.00% MTS.V -28.57% RNX.TO 2.04% -9.51%
349 @chergui DME.V -4.17% ABRA.V 0.00% LMS.V -25.00% -9.72%
350 @buy41sell42 AAL.V -38.98% PG.TO 7.65% EXN.TO 1.98% -9.78%
351 @SizzlinSteaks CUV.V -20.69% ATE.V 36.36% YFI.V -45.83% -10.05%
352 @watchdog9292929 CGP.V -52.50% ARU.V 28.75% REG.V -6.57% -10.11%
353 @milton MTS.V -28.57% GGI.V -2.00% SEA.TO 0.22% -10.12%
354 @Stewaa12 RNX.TO 2.04% SGMO -29.84% VKTX -2.79% -10.20%
355 @Freddybaler001 NVO.V 42.16% SRI.V -40.00% VAN.V -33.33% -10.39%
356 @Retiremints ATE.V 36.36% VLE.TO -82.47% CCW.V 14.55% -10.52%
357 @docdoc IRV.CN 68.45% MAX.TO -41.67% DGMLF -58.35% -10.52%
358 @Au79enShowers ID.V -85.71% FR.TO 91.70% EFR.TO -38.46% -10.83%
359 @RocketRed ADZ.V -57.14% WHN.V -26.40% NRN.V 50.00% -11.18%
360 @MvTang0 EGT.V -70.00% TECK-B.TO -19.91% ACM 55.48% -11.48%
361 @ietalon3 SUNM.V -29.69% AWX.V -33.33% SPA.V 28.57% -11.48%
362 @Raleigh AMZN 17.29% RHT.V -2.17% FRE.V -50.00% -11.63%
363 @BluenoseMiner24 SIC.V -41.18% ANX.TO 16.28% BEX.V -10.00% -11.63%
364 @pearlsinmining VTT.V -70.59% KC.V -16.67% GWM.V 52.27% -11.66%
365 @Mick IVI.V -50.00% URL.CN 31.58% CXO.V -16.67% -11.70%
366 @Heliboy SME.V -18.75% WUC.CN -35.15% GXU.V 18.52% -11.79%
367 @kayo PGZ.V 12.50% SUNM.V -29.69% SME.V -18.75% -11.98%
368 @Argentum BHS.V -12.50% EGD.V -88.24% IPT.V 64.29% -12.15%
369 @Minaki MOS.V -33.33% NETC-X.CN -95.09% MMS.V 91.67% -12.25%
370 @mcquarrieguy BAY.V 41.67% SIC.V -41.18% MOON.V -37.50% -12.34%
371 @Momoney MMS.V 91.67% RCG.V -66.67% FMS.V -62.50% -12.50%
372 @lightweightfund ATE.V 36.36% VHI.V 9.37% PLAY.CN -83.33% -12.53%
373 @Pim PTU.V -21.43% NVO.V 42.16% AAZ.V -58.33% -12.53%
374 @gold_thunder GRAT.V -92.00% ETI.CN 39.78% CCW.V 14.55% -12.56%
375 @Moola MOS.V -33.33% SIC.V -41.18% ATE.V 36.36% -12.72%
376 @Greenkandle VHI.V 9.37% RNX.TO 2.04% ATI.V -50.00% -12.86%
377 @Tenor GGI.V -2.00% DDB.CN -66.67% FNC.V 30.00% -12.89%
378 @corvette SRI.V -40.00% TLT.V 3.03% GGI.V -2.00% -12.99%
379 @ogi MONT.CN -75.56% ITR.V 36.36% MGG.V 0.00% -13.06%
380 @SnowyWindows NLC.V -30.56% AUG.TO 48.81% SYH.V -57.69% -13.15%
381 @Blackened06 VIDA.CN -82.20% CURA.CN 9.07% PKK.CN 33.33% -13.27%
382 @Chucklee PTU.V -21.43% NKO.TO -50.00% OSK.TO 31.49% -13.31%
383 @SteadyEddie EFR.TO -38.46% WUC.CN -35.15% GLO.TO 33.33% -13.43%
384 @remta CANN.CN 44.12% PREV.CN -75.00% HS.CN -10.00% -13.63%
385 @Nickeltrickle RNX.TO 2.04% GGI.V -2.00% SIC.V -41.18% -13.71%
386 @Enae BOSS.CN -45.71% CSM.TO -43.75% SOFT.CN 48.15% -13.77%
387 @Markoni CUV.V -20.69% KLY.V -55.00% PKK.CN 33.33% -14.12%
388 @Blsh77 SIC.V -41.18% DAC.V -64.29% BNCH.V 63.04% -14.14%
389 @tree16 WHY.V -64.29% AZX.V 76.67% OWLI.CN -55.00% -14.21%
390 @Zetetic ME.TO -10.71% MTS.V -28.57% THO.TO -3.61% -14.30%
391 @fastime44 GGI.V -2.00% SEA.TO 0.22% SIC.V -41.18% -14.32%
392 @Audax.77 EGT.V -70.00% NAM.V -16.67% TNA.V 43.10% -14.52%
393 @jmm PD.TO -32.21% MMG.V 17.50% UEC -29.29% -14.67%
394 @MBjones VMD.TO 48.63% NETC-X.CN -95.09% RNX.TO 2.04% -14.81%
395 @MyFutureLiesWithAte ATE.V 36.36% NETC-X.CN -95.09% ICO.V 14.29% -14.81%
396 @d4 DBV.V -13.64% SIC.V -41.18% EVM.V 10.34% -14.82%
397 @Phil38 SIC.V -41.18% GR.V -16.67% WHM.V 12.50% -15.11%
398 @phobieeee ICM.V -67.65% SX.CN -37.50% VFF.TO 58.86% -15.43%
399 @acepeterson CANN.CN 44.12% GROW.V 4.44% NETC-X.CN -95.09% -15.51%
400 @ayeyou ISS.V -80.00% DMR.V -33.33% AUL.V 66.67% -15.56%
401 @GreekFreak ZON.V 13.79% MEX.V -44.44% NAM.V -16.67% -15.77%
402 @stxmessiah IVN.TO 67.98% GRG.V -47.14% UNV.V -68.75% -15.97%
403 @Kassattack VLE.TO -82.47% MGG.V 0.00% LRA.V 34.09% -16.12%
404 @JPH CVV.V -20.97% BBB.V 40.63% FVAN.V -68.42% -16.25%
405 @cole119 NXE.TO -30.99% PAT.TO -44.16% CALI.CN 25.00% -16.72%
406 @Rosebrugh RNX.TO 2.04% WHN.V -26.40% WGO.V -26.45% -16.94%
407 @Upticks CANN.CN 44.12% ZEN.V -29.41% NC.CN -65.71% -17.00%
408 @ekim BBB.V 40.63% TSD.V -70.83% RLY.V -21.21% -17.14%
409 @Iluvblozf MTS.V -28.57% CCW.V 14.55% MOON.V -37.50% -17.18%
410 @Happyhappy KOR.TO -23.76% VMD.TO 48.63% BLO.CN -76.43% -17.19%
411 @Toronto AWX.V -33.33% DLI.V 35.71% IME.CN -54.17% -17.26%
412 @Strannick API.CN -44.64% DG.V 50.00% SYH.V -57.69% -17.45%
413 @New2Netc GGI.V -2.00% NETC-X.CN -95.09% CANN.CN 44.12% -17.66%
414 @FranCisco EOG.V 40.00% NETC-X.CN -95.09% RNX.TO 2.04% -17.68%
415 @Flipke ALTA.V -25.00% AZS.V 33.33% PGX.V -61.54% -17.74%
416 @rustypants NRN.V 50.00% AWE.V -28.57% NGZ.V -75.00% -17.86%
417 @therealscoop GRAT.V -92.00% ATE.V 36.36% RNX.TO 2.04% -17.87%
418 @JonnyARUBA XLY.V -37.93% ACB.TO -60.26% CANN.CN 44.12% -18.02%
419 @creliho PKK.CN 33.33% XMG.CN -89.66% RNX.TO 2.04% -18.09%
420 @phill CANN.CN 44.12% GLDN.V -40.00% ACB.TO -60.26% -18.71%
421 @slowride CUV.V -20.69% RNX.TO 2.04% SX.CN -37.50% -18.72%
422 @hleroux IMR.V -40.91% CCW.V 14.55% EHT.V -30.00% -18.79%
423 @billyboy GGI.V -2.00% XLY.V -37.93% NUR.CN -16.67% -18.87%
424 @gursahib FCC.V -26.32% CANN.CN 44.12% NGZ.V -75.00% -19.07%
425 @FITZ101 IRON.TO -20.00% OS.V 0.00% HEMP.V -37.61% -19.20%
426 @Churningnickstogold RNX.TO 2.04% TV.TO -43.90% GR.V -16.67% -19.51%
427 @Bowline VIT.V 45.30% NCU.TO -13.10% SWY.TO -91.67% -19.82%
428 @Shaker CCW.V 14.55% GOOD.V -86.84% SZLS.TO 12.50% -19.93%
429 @Ropen SIC.V -41.18% PYR.V -20.69% RNX.TO 2.04% -19.94%
430 @Camilleri NETC-X.CN -95.09% GGI.V -2.00% ALA.TO 36.98% -20.04%
431 @Ducci CANN.CN 44.12% PAT.TO -44.16% ACB.TO -60.26% -20.10%
432 @K2 AAN.V -58.33% API.CN -44.64% CXN.TO 42.31% -20.22%
433 @JamesTrust SIC.V -41.18% ATE.V 36.36% PKG.CN -56.00% -20.27%
434 @goldpan VTT.V -70.59% XTT.V 27.78% BTR.V -18.18% -20.33%
435 @Jelliott PKK.CN 33.33% MOS.V -33.33% MRS.V -62.79% -20.93%
436 @Pryme CUV.V -20.69% ADZ.V -57.14% CCW.V 14.55% -21.10%
437 @runrig RNX.TO 2.04% GLKIF -96.33% MRO.V 30.77% -21.17%
438 @Goose99 IMR.V -40.91% MOON.V -37.50% CCW.V 14.55% -21.29%
439 @appledin ICO.V 14.29% MOON.V -37.50% SIC.V -41.18% -21.46%
440 @CycleInvestor WUC.CN -35.15% AZZ.TO -23.08% NGE.V -6.45% -21.56%
441 @Asheville BCU.V 8.33% GGI.V -2.00% MT.V -71.25% -21.64%
442 @clint ADZ.V -57.14% GXU.V 18.52% WHN.V -26.40% -21.67%
443 @irieb88 RDDTF -43.42% HUYA 4.91% ECA.TO -27.01% -21.84%
444 @tonywesley RNX.TO 2.04% WHN.V -26.40% SIC.V -41.18% -21.85%
445 @cricket SIC.V -41.18% RNX.TO 2.04% WHN.V -26.40% -21.85%
446 @hngryrat RNX.TO 2.04% SIC.V -41.18% WHN.V -26.40% -21.85%
447 @navderek RNX.TO 2.04% SIC.V -41.18% WGO.V -26.45% -21.86%
448 @pasukaru VHI.V 9.37% HS.CN -10.00% RLV.V -65.00% -21.88%
449 @RedDragon PGM.V 20.90% SUNM.V -29.69% C.V -56.94% -21.91%
450 @Greendream CWBR -61.45% IRV.CN 68.45% N.V -72.81% -21.93%
451 @jerrio78 VONE.V -63.33% RLV.V -65.00% AVM.CN 62.50% -21.94%
452 @ScarboroughMJStocks GGI.V -2.00% IMR.V -40.91% SCU.TO -22.94% -21.95%
453 @lamplighter UI.V -33.33% SME.V -18.75% IGX.V -13.89% -21.99%
454 @audiopile VFF.TO 58.86% FFT.CN -86.96% WMD.V -38.13% -22.08%
455 @Valetta GLDN.V -40.00% ISS.V -80.00% GTT.V 53.62% -22.13%
456 @MineNL MAE.V -11.11% OM.V -15.00% SIC.V -41.18% -22.43%
457 @300Magnum VHI.V 9.37% HS.CN -10.00% DDB.CN -66.67% -22.43%
458 @Hussein BSK.V -38.24% FSY.TO -47.83% GXU.V 18.52% -22.51%
459 @smallcapinvestor ARG.TO -34.44% COP.TO 8.33% BNE.TO -41.63% -22.58%
460 @gestion SIC.V -41.18% RHT.V -2.17% SIM.V -25.00% -22.78%
461 @GrayGarnet QNC.V 58.33% ID.V -85.71% SIC.V -41.18% -22.85%
462 @Scotty HBM.TO -20.41% FWZ.V -22.22% WGO.V -26.45% -23.03%
463 @StarFire GSR.V -77.78% CAD.V -27.27% SSV.V 35.00% -23.35%
464 @Destroyer229 EGT.V -70.00% CCW.V 14.55% SVA.V -15.00% -23.48%
465 @TheLip2 TK.V -45.59% CGP.V -52.50% SWA.V 27.27% -23.61%
466 @Betheone OS.V 0.00% SAAS.CN -83.33% WHM.V 12.50% -23.61%
467 @Quint RNX.TO 2.04% BTE.TO -26.09% FCU.TO -47.22% -23.76%
468 @Vaughan SUNM.V -29.69% HVG.V -83.33% BAY.V 41.67% -23.78%
469 @Monty2222 GGI.V -2.00% MTS.V -28.57% IMR.V -40.91% -23.83%
470 @Ctech GGI.V -2.00% MTS.V -28.57% SIC.V -41.18% -23.92%
471 @gasoua SIC.V -41.18% GGI.V -2.00% MTS.V -28.57% -23.92%
472 @Wizemouze RNX.TO 2.04% EHT.V -30.00% PAT.TO -44.16% -24.04%
473 @Vette450 SUNM.V -29.69% WLF.V -52.00% RCLF.V 9.09% -24.20%
474 @Blackstim SEI.V 22.22% ART.V -11.54% SAAS.CN -83.33% -24.22%
475 @JoeMas ATI.V -50.00% LND.V 0.00% E.TO -23.08% -24.36%
476 @Uptick EFR.TO -38.46% MONT.CN -75.56% BBB.V 40.63% -24.46%
477 @sk BSK.V -38.24% AZZ.TO -23.08% ISO.V -13.04% -24.79%
478 @designer WHN.V -26.40% PGX.V -61.54% VEIN.V 13.33% -24.87%
479 @jascas007 BEX.V -10.00% WHN.V -26.40% ER.TO -38.24% -24.88%
480 @bottlenos BAY.V 41.67% NOB.V -25.00% GRAT.V -92.00% -25.11%
481 @Helvetia PAC.V -51.61% ANX.TO 16.28% GLDN.V -40.00% -25.11%
482 @crazytown RNX.TO 2.04% VHI.V 9.37% HUGE.CN -87.80% -25.46%
483 @Westcoasterwalker WHN.V -26.40% NGE.V -6.45% ABN.V -43.75% -25.53%
484 @50 SX.CN -37.50% RNX.TO 2.04% SIC.V -41.18% -25.55%
485 @DOG48 SX.CN -37.50% SIC.V -41.18% RNX.TO 2.04% -25.55%
486 @Ratchet TGIF.CN -48.15% XLY.V -37.93% CURA.CN 9.07% -25.67%
487 @Jsaiks SIC.V -41.18% RNX.TO 2.04% WMD.V -38.13% -25.76%
488 @ca164444 CANN.CN 44.12% AAZ.V -58.33% MMJ.CN -63.64% -25.95%
489 @Confusedelaine XMG.CN -89.66% BEA.V -30.00% BAY.V 41.67% -26.00%
490 @fortuneteller NU.V -72.22% BKI.TO 50.00% PURA -55.80% -26.01%
491 @jsharpe DSY.V -1.67% NVI.V -37.50% IDK.CN -38.89% -26.02%
492 @myradiar RHT.V -2.17% LMNL.TO -96.87% ENW.V 20.86% -26.06%
493 @Razor RHT.V -2.17% LMNL.TO -96.87% ENW.V 20.86% -26.06%
494 @Chernobyl DV.V -23.81% GLDN.V -40.00% DEX.V -14.52% -26.11%
495 @muskie EOG.V 40.00% MUN.V -36.00% HVG.V -83.33% -26.44%
496 @Spire MIN.TO 21.95% VTT.V -70.59% NXE.TO -30.99% -26.54%
497 @Saskberger XMG.CN -89.66% PTQ.V 76.36% TGV.V -66.67% -26.65%
498 @Petesail EAC.CN -63.16% LLG.V -67.21% NRN.V 50.00% -26.79%
499 @barrosluco CS.TO 13.43% DNT.TO -50.00% TV.TO -43.90% -26.82%
500 @Eskobastion NMX.TO -77.08% ATE.V 36.36% GLDN.V -40.00% -26.91%
501 @teevee NXE.TO -30.99% CFRX -68.01% III.TO 17.71% -27.09%
502 @conglamorous NRN.V 50.00% PAC.V -51.61% ISS.V -80.00% -27.20%
503 @Tickletime SIC.V -41.18% NXO.V -42.75% RNX.TO 2.04% -27.30%
504 @d2dgw BCFN.CN 33.33% DMGI.V -50.00% NC.CN -65.71% -27.46%
505 @HeyIrish SIC.V -41.18% TLT.V 3.03% TXR.V -44.68% -27.61%
506 @Swisspie RNX.TO 2.04% MAX.TO -41.67% IO.V -44.44% -28.02%
507 @Bobyback KTR.V -43.14% SIC.V -41.18% GPG.V 0.00% -28.10%
508 @bigdaddydeester VHI.V 9.37% TV.TO -43.90% ATI.V -50.00% -28.18%
509 @hayden EGT.V -70.00% OWCP -46.71% KTOS 31.46% -28.42%
510 @RLGfan RLG.CN 16.67% ADZ.V -57.14% CFM.V -45.00% -28.49%
511 @Shelby2 PGM.V 20.90% MKR.V -76.92% SUNM.V -29.69% -28.57%
512 @epads ADZ.V -57.14% WHM.V 12.50% SIC.V -41.18% -28.61%
513 @Shonv EAST.V -78.57% CSM.TO -43.75% ATE.V 36.36% -28.65%
514 @BayRunner SIC.V -41.18% FRSX -47.15% RNX.TO 2.04% -28.76%
515 @TBstox CUV.V -20.69% SIC.V -41.18% RISE.CN -24.44% -28.77%
516 @g.money NNO.V -4.92% EAST.V -78.57% MTLO.V -3.23% -28.91%
517 @bipin ISS.V -80.00% VHI.V 9.37% NUR.CN -16.67% -29.10%
518 @JaceStryker WAYL.CN -32.11% MPX.CN 35.96% JET.V -91.53% -29.23%
519 @kream2x ECS.TO -50.24% RTI.V -46.88% CURA.CN 9.07% -29.35%
520 @AldenTyrell SUNM.V -29.69% REG.V -6.57% CGP.V -52.50% -29.59%
521 @Cosmicman1 GOT.V -64.71% QNC.V 58.33% JUGR.V -83.57% -29.98%
522 @generan TNY.CN -28.70% JUGR.V -83.57% SEI.V 22.22% -30.02%
523 @starbuck NMX.TO -77.08% VHI.V 9.37% BAMM.CN -22.54% -30.08%
524 @zeromargin ADZ.V -57.14% MENE.V -6.78% WHN.V -26.40% -30.11%
525 @rugitola HS.CN -10.00% BCU.V 8.33% ISOL.CN -88.70% -30.12%
526 @gottaknow NGD.TO -4.17% EAM.V -9.38% MKR.V -76.92% -30.15%
527 @supra48 DLI.V 35.71% GLKIF -96.33% EHT.V -30.00% -30.21%
528 @VenisonStew JUGR.V -83.57% NRN.V 50.00% ADZ.V -57.14% -30.24%
529 @Markus ZON.V 13.79% SUNM.V -29.69% AORO.V -75.00% -30.30%
530 @1111 SIC.V -41.18% MAE.V -11.11% IDK.CN -38.89% -30.39%
531 @zebshleb EGT.V -70.00% TOS.TO -0.58% PYR.V -20.69% -30.42%
532 @Siestje1 CUV.V -20.69% VTT.V -70.59% OS.V 0.00% -30.43%
533 @U3O8 GXU.V 18.52% MRS.V -62.79% FCU.TO -47.22% -30.50%
534 @Mo NXE.TO -30.99% UEX.TO -19.44% SIC.V -41.18% -30.54%
535 @malva SIC.V -41.18% CCW.V 14.55% APP.CN -65.00% -30.54%
536 @decker81 XMG.CN -89.66% CCW.V 14.55% KC.V -16.67% -30.59%
537 @Moon SIC.V -41.18% ALO.TO -24.63% BTE.TO -26.09% -30.63%
538 @IanF PAT.TO -44.16% NNO.V -4.92% PE.V -42.86% -30.64%
539 @ElonSmokes OGI.TO -44.52% KNR.CN -4.62% KTR.V -43.14% -30.76%
540 @Aaron CGP.V -52.50% EAST.V -78.57% TRUL.CN 38.47% -30.87%
541 @2pac SUNM.V -29.69% SME.V -18.75% ROI.V -44.29% -30.91%
542 @trucker29 SIR.V -19.57% NUG.V -50.00% KOR.TO -23.76% -31.11%
543 @smartmoni RNX.TO 2.04% PUL.V -71.05% NOB.V -25.00% -31.34%
544 @Burger CLIQ.TO -1.98% ACB.TO -60.26% WAYL.CN -32.11% -31.45%
545 @dumbluck RNX.TO 2.04% GXE.TO -27.69% HIVE.V -69.35% -31.67%
546 @BoMbsKOd GGI.V -2.00% SX.CN -37.50% PKG.CN -56.00% -31.83%
547 @terrysteen OEE.V 33.33% TK.V -45.59% HVG.V -83.33% -31.86%
548 @chogendoorn NETC-X.CN -95.09% HS.CN -10.00% VHI.V 9.37% -31.91%
549 @jovodope GRAT.V -92.00% RML.V -53.85% PNG.V 50.00% -31.95%
550 @Pepek REG.V -6.57% SME.V -18.75% VTT.V -70.59% -31.97%
551 @bornita CBK.CN -10.00% LMS.V -25.00% CWM.V -61.11% -32.04%
552 @Scoop61 MTS.V -28.57% WHN.V -26.40% SIC.V -41.18% -32.05%
553 @schiffknowsbest MRS.V -62.79% GQC.V 7.69% SIC.V -41.18% -32.09%
554 @ggg PAC.V -51.61% GGI.V -2.00% NXO.V -42.75% -32.12%
555 @BCNortherner GGI.V -2.00% MGWFF -70.00% SURG.V -25.00% -32.33%
556 @smitty RNX.TO 2.04% CCB.V -41.67% PEI.V -58.33% -32.65%
557 @Dusan GRG.V -47.14% JAG.TO -7.14% TV.TO -43.90% -32.73%
558 @CriticalInvestor KC.V -16.67% TK.V -45.59% AVU.V -36.36% -32.87%
559 @tschupr123 GLDN.V -40.00% MTU.V 12.50% MT.V -71.25% -32.92%
560 @Mesro TNY.CN -28.70% ISO.V -13.04% NTM.CN -57.14% -32.96%
561 @aussiebattler ARU.V 28.75% CGP.V -52.50% ARTTF -75.28% -33.01%
562 @goldbugx SUNM.V -29.69% DV.V -23.81% TK.V -45.59% -33.03%
563 @Phazed CUV.V -20.69% ADK.V -56.00% BAMM.CN -22.54% -33.07%
564 @ewandf MOON.V -37.50% CUV.V -20.69% SIC.V -41.18% -33.12%
565 @Cenaxx FCC.V -26.32% TGIF.CN -48.15% AN.V -25.00% -33.15%
566 @ShittyShituation CROP.CN -97.22% BXE.TO -47.95% BYN.V 45.45% -33.24%
567 @SenorFrancisco ETI.CN 39.78% NUG.V -50.00% XMG.CN -89.66% -33.29%
568 @Jayfire NMX.TO -77.08% ECS.TO -50.24% SWA.V 27.27% -33.35%
569 @DannyOcean ASM.TO -17.58% LAD.V -42.86% GLDN.V -40.00% -33.48%
570 @Jam26 VTT.V -70.59% CCW.V 14.55% TK.V -45.59% -33.88%
571 @Fischlaender VEIN.V 13.33% LAD.V -42.86% NORA.V -72.22% -33.92%
572 @Nickemountainglory CCW.V 14.55% PAT.TO -44.16% BKR.V -72.22% -33.94%
573 @Oops JLR.V -83.33% AET.V 21.43% GLDN.V -40.00% -33.97%
574 @GTA WHN.V -26.40% MUX.TO -34.39% CVM.V -41.18% -33.99%
575 @moonshot5 ABI.V -18.75% GWA.V -54.00% GPR.TO -29.47% -34.07%
576 @prudent_investor ADZ.V -57.14% NETC-X.CN -95.09% NRN.V 50.00% -34.08%
577 @Drjsl88 VLE.TO -82.47% TSLA 31.68% PAC.V -51.61% -34.13%
578 @GECKO NGZ.V -75.00% LAC.TO -7.96% CYP.V -19.57% -34.18%
579 @eeFexx CXXI.CN 0.00% FCC.V -26.32% MJNE -76.27% -34.20%
580 @falky ICM.V -67.65% SX.CN -37.50% RNX.TO 2.04% -34.37%
581 @Watchfulwaiting SX.CN -37.50% ICM.V -67.65% RNX.TO 2.04% -34.37%
582 @jbzet CUV.V -20.69% VHI.V 9.37% GRAT.V -92.00% -34.44%
583 @AlGreene AUX.V -25.00% MOON.V -37.50% IMR.V -40.91% -34.47%
584 @SotalyTober MRZ.V -55.83% ECC.V -23.81% VPI.V -23.81% -34.48%
585 @Peterthegreek DNLI -14.23% GRAT.V -92.00% RNX.TO 2.04% -34.73%
586 @eponski FCC.V -26.32% TTX.CN -80.00% RNX.TO 2.04% -34.76%
587 @CasualT WHN.V -26.40% CYP.V -19.57% PEI.V -58.33% -34.77%
588 @Orbe EGT.V -70.00% ICM.V -67.65% PKK.CN 33.33% -34.77%
589 @FoxInvestor TLA.V -18.87% CTXR -10.53% AORO.V -75.00% -34.80%
590 @TomCam PYR.V -20.69% RGX.TO -60.00% DV.V -23.81% -34.83%
591 @Cindylikesmoney AVM.CN 62.50% BATT.V -72.00% NETC-X.CN -95.09% -34.86%
592 @Hobbes RLV.V -65.00% TRUL.CN 38.47% EAST.V -78.57% -35.03%
593 @avanzalg JUGR.V -83.57% GGI.V -2.00% CYP.V -19.57% -35.05%
594 @Edp007 VRY.V -16.67% MMJ.CN -63.64% NOB.V -25.00% -35.10%
595 @illcavi2000 EHT.V -30.00% RTI.V -46.88% TNY.CN -28.70% -35.19%
596 @rookie VTT.V -70.59% ZNX.V -42.86% GQC.V 7.69% -35.25%
597 @Pavo FDM.CN -83.33% DVR.CN -2.56% CNO.V -20.00% -35.30%
598 @CamryKing NETC-X.CN -95.09% KLY.V -55.00% CANN.CN 44.12% -35.32%
599 @megavoss GGI.V -2.00% CUV.V -20.69% JUGR.V -83.57% -35.42%
600 @BassmanBob MOON.V -37.50% CCW.V 14.55% JUGR.V -83.57% -35.51%
601 @Aznpoof CUV.V -20.69% NXE.TO -30.99% KLY.V -55.00% -35.56%
602 @Mr.Woods RNX.TO 2.04% ICM.V -67.65% SIC.V -41.18% -35.59%
603 @Chico SX.CN -37.50% GGI.V -2.00% ICM.V -67.65% -35.72%
604 @engineer GGI.V -2.00% IMR.V -40.91% HRT.TO -64.29% -35.73%
605 @locopips FDM.CN -83.33% WHN.V -26.40% RNX.TO 2.04% -35.90%
606 @sigmund PAC.V -51.61% DGMLF -58.35% RNX.TO 2.04% -35.97%
607 @Radar VTT.V -70.59% QCA.CN -53.19% ORE.V 15.79% -36.00%
608 @Sean81 RNX.TO 2.04% SX.CN -37.50% N.V -72.81% -36.09%
609 @1KING1KOLE EHT.V -30.00% CMC.CN -37.50% CVM.V -41.18% -36.23%
610 @rgrowden EGT.V -70.00% NZC.TO -5.56% MOS.V -33.33% -36.30%
611 @Investor62 BEA.V -30.00% XMG.CN -89.66% LXG.V 10.00% -36.55%
612 @NikG92 QCA.CN -53.19% RML.V -53.85% MTLO.V -3.23% -36.75%
613 @benbagholder PEI.V -58.33% IME.CN -54.17% RNX.TO 2.04% -36.82%
614 @WeekendChef CYP.V -19.57% HUD.V -50.00% GIS.V -41.00% -36.86%
615 @PowHound LAM.TO -53.57% API.CN -44.64% ISO.V -13.04% -37.09%
616 @splatapus TK.V -45.59% ETG.TO -36.21% SGI.V -29.76% -37.19%
617 @guydel ADZ.V -57.14% SIC.V -41.18% DBV.V -13.64% -37.32%
618 @millionreasonz VHI.V 9.37% EHT.V -30.00% GRAT.V -92.00% -37.54%
619 @EAGLE101 GGI.V -2.00% MOS.V -33.33% TPS.CN -77.78% -37.70%
620 @cvac01 KNR.CN -4.62% JUGR.V -83.57% SURG.V -25.00% -37.73%
621 @Ritej RNX.TO 2.04% KLY.V -55.00% ACB.TO -60.26% -37.74%
622 @Sea2SkyTrader SUNM.V -29.69% TBRD.V -3.97% EXP.V -79.81% -37.82%
623 @1969Enigma GGI.V -2.00% MTS.V -28.57% JUGR.V -83.57% -38.05%
624 @Ev1 GGI.V -2.00% SUNM.V -29.69% PLAY.CN -83.33% -38.34%
625 @missygille JUGR.V -83.57% IMR.V -40.91% VHI.V 9.37% -38.37%
626 @Chipshot RQB.CN -80.36% HS.CN -10.00% LMS.V -25.00% -38.45%
627 @Evolve IMV.TO -46.22% SIC.V -41.18% AWE.V -28.57% -38.66%
628 @whosat RNX.TO 2.04% NDM.TO -36.36% TRST.TO -83.22% -39.18%
629 @McMoney RQB.CN -80.36% CCW.V 14.55% WML.V -52.08% -39.30%
630 @chips REG.V -6.57% VTT.V -70.59% SIC.V -41.18% -39.44%
631 @Iconoclast ICO.V 14.29% TGOD.TO -71.04% LXX.CN -61.92% -39.56%
632 @mitch49 NXO.V -42.75% TELO.V -20.00% WTER.V -57.29% -40.01%
633 @Goldenboy7123 HITI.CN -54.05% NOB.V -25.00% SIC.V -41.18% -40.08%
634 @Oliver SLL.V -15.00% RQB.CN -80.36% NOB.V -25.00% -40.12%
635 @Mobbs613 RNX.TO 2.04% HEXO.TO -64.37% AAN.V -58.33% -40.22%
636 @opi FCC.V -26.32% GTII.CN -9.42% MMEN.CN -84.95% -40.23%
637 @Catcher001 SIC.V -41.18% CCW.V 14.55% NETC-X.CN -95.09% -40.57%
638 @chatyak AGZ.V -31.47% TELO.V -20.00% VTT.V -70.59% -40.68%
639 @Germany FCC.V -26.32% POR.V -57.14% AAL.V -38.98% -40.81%
640 @liss1229 APP.CN -65.00% EVE.V -38.71% SUGR.V -18.75% -40.82%
641 @kenio RNX.TO 2.04% SIC.V -41.18% JUGR.V -83.57% -40.90%
642 @Appfan APP.CN -65.00% CUV.V -20.69% PMN.TO -37.04% -40.91%
643 @Drjean GGI.V -2.00% SOP.TO -37.50% FDM.CN -83.33% -40.94%
644 @rockfish PLAY.CN -83.33% HUGE.CN -87.80% SOFT.CN 48.15% -41.00%
645 @Pennys4life APP.CN -65.00% CUV.V -20.69% VCAN.CN -37.33% -41.01%
646 @theothergreen APP.CN -65.00% NETC-X.CN -95.09% ALA.TO 36.98% -41.04%
647 @ShawnV EPY.CN -46.67% DDB.CN -66.67% HS.CN -10.00% -41.11%
648 @Bottles WHN.V -26.40% NRG.V -35.71% PGX.V -61.54% -41.22%
649 @AA ICM.V -67.65% SX.CN -37.50% ML.V -19.05% -41.40%
650 @trendspotter NGZ.V -75.00% NOB.V -25.00% LMS.V -25.00% -41.67%
651 @forestgump GTII.CN -9.42% TGIF.CN -48.15% IAN.CN -67.80% -41.79%
652 @golow18 TGIF.CN -48.15% GRAT.V -92.00% CCW.V 14.55% -41.87%
653 @madmann SCY.TO -52.50% NPK.TO -46.75% WHN.V -26.40% -41.88%
654 @Nelson HIVE.V -69.35% IPCO.TO 19.92% ACG.CN -76.47% -41.97%
655 @hoover GGI.V -2.00% CCB.V -41.67% JUGR.V -83.57% -42.41%
656 @Polka_Face NETC-X.CN -95.09% EHT.V -30.00% RHT.V -2.17% -42.42%
657 @whitehouse SZLS.TO 12.50% SQR.CN -47.83% GRAT.V -92.00% -42.44%
658 @Wilt1 GRAT.V -92.00% MOS.V -33.33% GGI.V -2.00% -42.44%
659 @Mikeymike426 RNX.TO 2.04% GRAT.V -92.00% SX.CN -37.50% -42.49%
660 @Tryingtoretire RNX.TO 2.04% GRAT.V -92.00% SX.CN -37.50% -42.49%
661 @Mrfinance GGI.V -2.00% MTS.V -28.57% CROP.CN -97.22% -42.60%
662 @TickersandDice WHN.V -26.40% LHS.CN -40.20% GUSH -62.12% -42.91%
663 @Diep IDK.CN -38.89% GRAT.V -92.00% RNX.TO 2.04% -42.95%
664 @meek90 HVG.V -83.33% S.TO -62.00% NHK.TO 15.56% -43.26%
665 @Germrun MOS.V -33.33% NUR.CN -16.67% ISS.V -80.00% -43.33%
666 @FarmerT CLM.V -62.50% GHG.CN -82.14% CCW.V 14.55% -43.37%
667 @SLED PREV.CN -75.00% RNX.TO 2.04% ADZ.V -57.14% -43.37%
668 @Jimpro63 RNX.TO 2.04% SIC.V -41.18% JET.V -91.53% -43.55%
669 @gawti88 GRAT.V -92.00% CXXI.CN 0.00% IDK.CN -38.89% -43.63%
670 @Makingmyownretirement RNX.TO 2.04% SIC.V -41.18% GRAT.V -92.00% -43.71%
671 @investorgadgets APP.CN -65.00% XLY.V -37.93% AWE.V -28.57% -43.83%
672 @goodleaf EHT.V -30.00% MWM.CN -83.33% BTR.V -18.18% -43.84%
673 @BAYBOY NETC-X.CN -95.09% GOOD.V -86.84% DASH.V 50.00% -43.98%
674 @money75 WHN.V -26.40% APP.CN -65.00% IMR.V -40.91% -44.10%
675 @Droneracer XLY.V -37.93% LHS.CN -40.20% KLY.V -55.00% -44.38%
676 @ng13 AMY.V 23.33% RLV.V -65.00% GRAT.V -92.00% -44.56%
677 @OILFIELDCOWBOY OS.V 0.00% PILL.CN -51.75% GGB.CN -82.22% -44.66%
678 @Maxhuntly NETC-X.CN -95.09% RQB.CN -80.36% ETI.CN 39.78% -45.22%
679 @jjoyce14 EAT.CN -86.21% ME.TO -10.71% IDK.CN -38.89% -45.27%
680 @Dbcooper CUV.V -20.69% CASA.V -55.56% DM.V -60.00% -45.42%
681 @dmandman AORO.V -75.00% VTT.V -70.59% PG.TO 7.65% -45.98%
682 @investoreddy GRAT.V -92.00% AMY.V 23.33% HIVE.V -69.35% -46.01%
683 @Robtr31 IMR.V -40.91% MOON.V -37.50% DM.V -60.00% -46.14%
684 @smokescreen1 ADZ.V -57.14% VTT.V -70.59% ME.TO -10.71% -46.15%
685 @tucosalamanca N.V -72.81% CL.CN -2.19% HEXO.TO -64.37% -46.46%
686 @Tenply GLUU -23.32% TIKK -21.25% NETC-X.CN -95.09% -46.55%
687 @jnbarbu TGOD.TO -71.04% CCW.V 14.55% EBY.V -83.33% -46.61%
688 @donnelly SBW.V -62.50% MRZ.V -55.83% FWZ.V -22.22% -46.85%
689 @Glenalpineguy AMY.V 23.33% IP.CN -68.42% GLKIF -96.33% -47.14%
690 @Tailgate_blitz APP.CN -65.00% CUV.V -20.69% PAS.V -56.25% -47.31%
691 @mymoney HS.CN -10.00% NSP.V -50.00% VIDA.CN -82.20% -47.40%
692 @Lunchbox36 SIC.V -41.18% TGIF.CN -48.15% QCA.CN -53.19% -47.51%
693 @WingInvest BGS.V -86.67% KAT.TO -75.93% USCR 20.06% -47.51%
694 @Smack GRAT.V -92.00% EHT.V -30.00% CUV.V -20.69% -47.56%
695 @McIlory ADZ.V -57.14% JUGR.V -83.57% GGI.V -2.00% -47.57%
696 @Aurmon PAC.V -51.61% SIC.V -41.18% NSP.V -50.00% -47.60%
697 @wolfster OH.CN -13.89% IMV.TO -46.22% TRST.TO -83.22% -47.78%
698 @anomalloy ROE.V -35.29% TV.TO -43.90% HRT.TO -64.29% -47.83%
699 @JT44 ICM.V -67.65% CVM.V -41.18% BUS.V -34.72% -47.85%
700 @Nexum BGS.V -86.67% ER.TO -38.24% UEX.TO -19.44% -48.12%
701 @Fiat VTT.V -70.59% TK.V -45.59% AWE.V -28.57% -48.25%
702 @Bode TI.TO -71.29% TIG.V -55.88% ASM.TO -17.58% -48.25%
703 @rini IP.CN -68.42% SQR.CN -47.83% TNY.CN -28.70% -48.32%
704 @deepstate NETC-X.CN -95.09% FDM.CN -83.33% PKK.CN 33.33% -48.36%
705 @Vietcon AGEEF -14.00% TGIF.CN -48.15% TRST.TO -83.22% -48.45%
706 @DickieDribbles AAL.V -38.98% NMX.TO -77.08% SUNM.V -29.69% -48.58%
707 @vital APP.CN -65.00% ICO.V 14.29% NETC-X.CN -95.09% -48.60%
708 @Jet TTT.CN -58.33% SUGR.V -18.75% JWCA.V -69.33% -48.81%
709 @EliteAssets NGE.V -6.45% HVG.V -83.33% ADZ.V -57.14% -48.98%
710 @noobstocks PUL.V -71.05% RNX.TO 2.04% EAST.V -78.57% -49.19%
711 @Philcar WHN.V -26.40% SBW.V -62.50% RGX.TO -60.00% -49.63%
712 @goodie MOS.V -33.33% EGT.V -70.00% TK.V -45.59% -49.64%
713 @Lucifer GOOD.V -86.84% JG.V 34.15% CROP.CN -97.22% -49.97%
714 @Stocksbingosame GOOD.V -86.84% BRAG.V -72.78% VHI.V 9.37% -50.08%
715 @cpriest VIS.V -70.83% MJ.CN -69.41% HS.CN -10.00% -50.08%
716 @thermo GLXY.V -24.29% HUGE.CN -87.80% IDK.CN -38.89% -50.33%
717 @Sweden ALTA.V -25.00% ICM.V -67.65% PEI.V -58.33% -50.33%
718 @Madsstern HRH.V -30.00% NETC-X.CN -95.09% WHN.V -26.40% -50.50%
719 @ironcpa APP.CN -65.00% HUD.V -50.00% BSK.V -38.24% -51.08%
720 @Banffboy NETC-X.CN -95.09% CALI.CN 25.00% FORK.CN -83.33% -51.14%
721 @LittleWiz EGT.V -70.00% SLL.V -15.00% UNV.V -68.75% -51.25%
722 @dohc GRAT.V -92.00% CUV.V -20.69% SIC.V -41.18% -51.29%
723 @DJSN CUV.V -20.69% DDB.CN -66.67% CYX.V -66.67% -51.34%
724 @vl64 EFR.TO -38.46% SYH.V -57.69% AAZ.V -58.33% -51.50%
725 @captainfeathersword GOOD.V -86.84% IME.CN -54.17% MTB.V -13.64% -51.55%
726 @bertram XMG.CN -89.66% BEA.V -30.00% GOM.V -35.00% -51.55%
727 @jcjizzle23 NUR.CN -16.67% KLY.V -55.00% JUJU.CN -83.33% -51.67%
728 @MapleMoney NETC-X.CN -95.09% VHI.V 9.37% HIVE.V -69.35% -51.69%
729 @BiPolarHolder MGXMF -90.03% NTM.CN -57.14% LAC.TO -7.96% -51.71%
730 @Mcgruber NETC-X.CN -95.09% META.V -46.77% BB.TO -13.65% -51.84%
731 @gneiss_guy CGP.V -52.50% TK.V -45.59% LDI.V -57.58% -51.89%
732 @Riptide GRAT.V -92.00% IDK.CN -38.89% NOB.V -25.00% -51.96%
733 @TREASURECHESTPICKS GRAT.V -92.00% DIXI-U.CN -66.00% RNX.TO 2.04% -51.99%
734 @deadeyeab CUV.V -20.69% NETC-X.CN -95.09% SIC.V -41.18% -52.32%
735 @Triplethreat JET.V -91.53% ONCT -39.97% BTE.TO -26.09% -52.53%
736 @MainStreet LMNL.TO -96.87% UAV.CN -90.00% MAXR.TO 29.19% -52.56%
737 @Weedmoneyman APP.CN -65.00% DAC.V -64.29% AWE.V -28.57% -52.62%
738 @TummyRupples FCU.TO -47.22% NRG.V -35.71% NGZ.V -75.00% -52.65%
739 @0411 KBEV.CN -51.79% TTT.CN -58.33% SQR.CN -47.83% -52.65%
740 @Tbill SQR.CN -47.83% TTT.CN -58.33% KBEV.CN -51.79% -52.65%
741 @sev ISS.V -80.00% CR.TO -37.36% BNE.TO -41.63% -53.00%
742 @Yakpi_Gold IMR.V -40.91% TGIF.CN -48.15% EV.V -70.00% -53.02%
743 @jjshantz GRAT.V -92.00% SX.CN -37.50% SAY.V -30.00% -53.17%
744 @belleislebay GRAT.V -92.00% CUV.V -20.69% SQR.CN -47.83% -53.51%
745 @tuzo AORO.V -75.00% FCU.TO -47.22% EFR.TO -38.46% -53.56%
746 @Keedan VLE.TO -82.47% KTR.V -43.14% MUN.V -36.00% -53.87%
747 @Brandy AAN.V -58.33% HVG.V -83.33% MEK.V -20.00% -53.89%
748 @HubertusBobski BLGV.CN -66.67% EHT.V -30.00% HNU.TO -65.25% -53.97%
749 @The_Dude TNY.CN -28.70% MAH.V -67.65% NC.CN -65.71% -54.02%
750 @Vick13 MMJ.CN -63.64% SIC.V -41.18% AAN.V -58.33% -54.38%
751 @pocketpair CCW.V 14.55% JUGR.V -83.57% NETC-X.CN -95.09% -54.71%
752 @internalaudit FWZ.V -22.22% LLG.V -67.21% KAT.TO -75.93% -55.12%
753 @NoSoup4U RML.V -53.85% GRAT.V -92.00% CUV.V -20.69% -55.51%
754 @TheOne GRAT.V -92.00% ALO.TO -24.63% ATI.V -50.00% -55.54%
755 @chinook FDM.CN -83.33% LOTO.CN 0.00% PLAY.CN -83.33% -55.56%
756 @Corb ADZ.V -57.14% HVG.V -83.33% WHN.V -26.40% -55.63%
757 @rickmick UBMCF -82.35% RNKLF 6.94% TVIX -91.63% -55.68%
758 @WillAckmanz MMEN.CN -84.95% GTII.CN -9.42% ACRG-U.CN -73.09% -55.82%
759 @99fxd NETC-X.CN -95.09% NUR.CN -16.67% PKG.CN -56.00% -55.92%
760 @JMON APP.CN -65.00% META.V -46.77% PKG.CN -56.00% -55.92%
761 @Whistlerguy GGI.V -2.00% NETC-X.CN -95.09% VIS.V -70.83% -55.97%
762 @Duedilligence GRAT.V -92.00% IDK.CN -38.89% SX.CN -37.50% -56.13%
763 @Large TGOD.TO -71.04% WHN.V -26.40% PUL.V -71.05% -56.17%
764 @rawhide GR.V -16.67% UNV.V -68.75% FDM.CN -83.33% -56.25%
765 @fordf150 DMGI.V -50.00% NPT.CN -50.00% HIVE.V -69.35% -56.45%
766 @PurpleKush HS.CN -10.00% ATW.V -92.86% DDB.CN -66.67% -56.51%
767 @maguado18 EHT.V -30.00% NETC-X.CN -95.09% IO.V -44.44% -56.51%
768 @DJLiT JUGR.V -83.57% SIC.V -41.18% EPY.CN -46.67% -57.14%
769 @Jackfish APP.CN -65.00% AWE.V -28.57% EAST.V -78.57% -57.38%
770 @Teddy XMG.CN -89.66% BEA.V -30.00% SCY.TO -52.50% -57.39%
771 @KasperSky NETC-X.CN -95.09% MOON.V -37.50% GLDN.V -40.00% -57.53%
772 @Goldgeo WHN.V -26.40% TR.V -54.55% JANE.CN -92.00% -57.65%
773 @Infused CUBE.CN -85.29% PUL.V -71.05% NUR.CN -16.67% -57.67%
774 @EasyMoneyB MOS.V -33.33% MT.V -71.25% JWCA.V -69.33% -57.97%
775 @CottonDockers GRAT.V -92.00% VHI.V 9.37% JET.V -91.53% -58.05%
776 @t9p XMG.CN -89.66% BEA.V -30.00% AIS.V -55.00% -58.22%
777 @ninelives86 JUGR.V -83.57% GOT.V -64.71% WHN.V -26.40% -58.23%
778 @Bambam101 NETC-X.CN -95.09% NU.V -72.22% MWX.V -7.69% -58.34%
779 @Ringhejm GRAT.V -92.00% IDK.CN -38.89% PAT.TO -44.16% -58.35%
780 @bilosellhi GRAT.V -92.00% PAT.TO -44.16% IDK.CN -38.89% -58.35%
781 @fijiwaya RTI.V -46.88% MOS.V -33.33% NETC-X.CN -95.09% -58.43%
782 @GreasyStockBoy WHN.V -26.40% TRST.TO -83.22% NC.CN -65.71% -58.44%
783 @Legacy ICM.V -67.65% TGIF.CN -48.15% FIRE.TO -59.87% -58.56%
784 @hurley44 APP.CN -65.00% XLY.V -37.93% N.V -72.81% -58.58%
785 @Sammy68 PAS.V -56.25% IME.CN -54.17% NC.CN -65.71% -58.71%
786 @TheCaterpillar SIC.V -41.18% WRLD-U.CN -92.00% OGI.TO -44.52% -59.23%
787 @Steve2121 APP.CN -65.00% KASH.V -75.00% XLY.V -37.93% -59.31%
788 @DKDK NETC-X.CN -95.09% EHT.V -30.00% QCA.CN -53.19% -59.43%
789 @CandideV007 ID.V -85.71% TH.TO -55.06% CWEB.TO -37.88% -59.55%
790 @Knadian SQR.CN -47.83% GRAT.V -92.00% IDK.CN -38.89% -59.57%
791 @Youllneverwalkalone GRAT.V -92.00% ATI.V -50.00% SX.CN -37.50% -59.83%
792 @KT17 JUGR.V -83.57% DDB.CN -66.67% EHT.V -30.00% -60.08%
793 @Eskra XMG.CN -89.66% PAT.TO -44.16% RTI.V -46.88% -60.23%
794 @dillinger GRAT.V -92.00% CUV.V -20.69% IP.CN -68.42% -60.37%
795 @WarrenBuffett ROE.V -35.29% POT.CN -80.95% PLU.V -64.86% -60.37%
796 @CounterFit RLV.V -65.00% EAST.V -78.57% HEMP.V -37.61% -60.40%
797 @Northrock SIC.V -41.18% JUGR.V -83.57% ADZ.V -57.14% -60.63%
798 @Rookie709 SIC.V -41.18% XMG.CN -89.66% PAC.V -51.61% -60.81%
799 @meatcleaver PAT.TO -44.16% N.V -72.81% LLG.V -67.21% -61.39%
800 @Movovr PAT.TO -44.16% GRAT.V -92.00% TGIF.CN -48.15% -61.43%
801 @Drogo APP.CN -65.00% XLY.V -37.93% BE.CN -83.33% -62.09%
802 @Boots888 APP.CN -65.00% XLY.V -37.93% MYM.CN -83.33% -62.09%
803 @Fuzzy EHT.V -30.00% ID.V -85.71% VIS.V -70.83% -62.18%
804 @wow1234 APP.CN -65.00% UI.V -33.33% ISOL.CN -88.70% -62.34%
805 @Lemand AZR.V -50.00% PQE.V -70.37% CCE.V -66.67% -62.35%
806 @Ogopogo70 PKG.CN -56.00% PAT.TO -44.16% IBIT.V -87.50% -62.55%
807 @Sonny4543 GRAT.V -92.00% DHX.TO -36.71% GUY.TO -59.06% -62.59%
808 @budmancubfan XMG.CN -89.66% PWM.V -68.42% BEA.V -30.00% -62.69%
809 @Jogierig XMG.CN -89.66% BEA.V -30.00% PWM.V -68.42% -62.69%
810 @Goxiq APP.CN -65.00% WEED.TO -28.02% NETC-X.CN -95.09% -62.70%
811 @ma61 BE.CN -83.33% JP.V -84.21% CUV.V -20.69% -62.74%
812 @CREAMFILIN FAT.CN -53.33% AAZ.V -58.33% NMX.TO -77.08% -62.92%
813 @zeroboot APP.CN -65.00% IMR.V -40.91% JUGR.V -83.57% -63.16%
814 @AlphaNumericWin NETC-X.CN -95.09% TGIF.CN -48.15% RTI.V -46.88% -63.37%
815 @Go0B3r ICM.V -67.65% FIRE.TO -59.87% VONE.V -63.33% -63.62%
816 @massnutten NC.CN -65.71% EVE.V -38.71% FFT.CN -86.96% -63.79%
817 @farmerjoe KBEV.CN -51.79% SQR.CN -47.83% GRAT.V -92.00% -63.87%
818 @marcovich NMX.TO -77.08% TGOD.TO -71.04% MEX.V -44.44% -64.19%
819 @TioMango NPK.TO -46.75% BTRU.V -75.00% PUL.V -71.05% -64.27%
820 @kjm PUL.V -71.05% MONT.CN -75.56% GRG.V -47.14% -64.58%
821 @Letsgetready GRAT.V -92.00% RPX.V -16.67% CUBE.CN -85.29% -64.65%
822 @baystreethustler GRAT.V -92.00% GOT.V -64.71% IDK.CN -38.89% -65.20%
823 @SPEEDMAN63 EGT.V -70.00% TNY.CN -28.70% ZENA.TO -96.96% -65.22%
824 @FSMfusion APP.CN -65.00% DDB.CN -66.67% AVCR.V -64.71% -65.46%
825 @thatguybuddy TGIF.CN -48.15% EAT.CN -86.21% CFF.TO -62.57% -65.64%
826 @dangla14 TGIF.CN -48.15% GABY.CN -70.31% EAST.V -78.57% -65.68%
827 @zeusdog FDM.CN -83.33% UNV.V -68.75% MXR.V -45.00% -65.69%
828 @C73 GRAT.V -92.00% SX.CN -37.50% ICM.V -67.65% -65.72%
829 @thatmoneytrain SX.CN -37.50% GRAT.V -92.00% ICM.V -67.65% -65.72%
830 @beachmaster SX.CN -37.50% ICM.V -67.65% GRAT.V -92.00% -65.72%
831 @Freedom65 ICM.V -67.65% SX.CN -37.50% GRAT.V -92.00% -65.72%
832 @Blondie PREV.CN -75.00% RYU.V -72.73% TBP.V -49.45% -65.73%
833 @speanuttbutter MOS.V -33.33% ATW.V -92.86% PUL.V -71.05% -65.75%
834 @CopperGorilla JUGR.V -83.57% PAT.TO -44.16% MT.V -71.25% -66.33%
835 @Stockjunkie88 FDM.CN -83.33% HVT.V -59.78% PKG.CN -56.00% -66.37%
836 @Sapper1939 APP.CN -65.00% GET.CN -74.29% ACB.TO -60.26% -66.51%
837 @yippeekayaye JUGR.V -83.57% VRB.V -44.44% BKR.V -72.22% -66.75%
838 @Inoitnow DDB.CN -66.67% MGWFF -70.00% MMJ.CN -63.64% -66.77%
839 @Baveno RGX.TO -60.00% CUBE.CN -85.29% LEM.V -57.50% -67.60%
840 @Rocktopus EAT.CN -86.21% ELXR.V -50.00% BLGV.CN -66.67% -67.62%
841 @LMHradecki FMS.V -62.50% XMG.CN -89.66% DMX.V -52.27% -68.14%
842 @Karen SIC.V -41.18% XMG.CN -89.66% NGZ.V -75.00% -68.61%
843 @OnTheBubble EAT.CN -86.21% XMG.CN -89.66% BEA.V -30.00% -68.62%
844 @armour BKR.V -72.22% XMG.CN -89.66% PAT.TO -44.16% -68.68%
845 @shun UAV.CN -90.00% PKG.CN -56.00% VPT.V -60.53% -68.84%
846 @canagrow APP.CN -65.00% NETC-X.CN -95.09% META.V -46.77% -68.96%
847 @AlTrader ELXR.V -50.00% ID.V -85.71% MT.V -71.25% -68.99%
848 @greenrabbit XMG.CN -89.66% BEA.V -30.00% HUGE.CN -87.80% -69.15%
849 @RedDeerMoneyman GRAT.V -92.00% IN.TO -46.59% MJ.CN -69.41% -69.33%
850 @Goaney RLV.V -65.00% MJ.CN -69.41% RBI-H.V -73.68% -69.37%
851 @armchair3 JUGR.V -83.57% MKR.V -76.92% GIT.V -50.00% -70.16%
852 @illmatix DMGI.V -50.00% NETC-X.CN -95.09% NC.CN -65.71% -70.27%
853 @Buckchoo NC.CN -65.71% NETC-X.CN -95.09% DMGI.V -50.00% -70.27%
854 @quantummechanic EAST.V -78.57% GRAT.V -92.00% SIC.V -41.18% -70.58%
855 @Kiluhh APP.CN -65.00% KLY.V -55.00% GRAT.V -92.00% -70.67%
856 @Sontix APP.CN -65.00% KLY.V -55.00% GRAT.V -92.00% -70.67%
857 @ml91 DM.V -60.00% DDB.CN -66.67% ID.V -85.71% -70.79%
858 @truenorthstrong NETC-X.CN -95.09% CUV.V -20.69% CROP.CN -97.22% -71.00%
859 @Trader709 GRAT.V -92.00% IDK.CN -38.89% FDM.CN -83.33% -71.41%
860 @Tengrand XMG.CN -89.66% NC.CN -65.71% DM.V -60.00% -71.79%
861 @Mr.Wonderful ADZ.V -57.14% JLR.V -83.33% AORO.V -75.00% -71.83%
862 @R44 ICM.V -67.65% APP.CN -65.00% JUGR.V -83.57% -72.07%
863 @Kache NETC-X.CN -95.09% APP.CN -65.00% GZD.V -57.14% -72.41%
864 @heycheeno OG.V -61.54% AGRA.CN -66.07% XMG.CN -89.66% -72.42%
865 @Jagr ALG.V -80.26% CAP.V -66.67% VTT.V -70.59% -72.51%
866 @Crazylabrador APP.CN -65.00% ISOL.CN -88.70% RLV.V -65.00% -72.90%
867 @Thehippie LXX.CN -61.92% XMG.CN -89.66% PWM.V -68.42% -73.33%
868 @Majic ADZ.V -57.14% HVG.V -83.33% ISS.V -80.00% -73.49%
869 @yayaded NC.CN -65.71% NETC-X.CN -95.09% DM.V -60.00% -73.60%
870 @Sunnytimes RTI.V -46.88% BE.CN -83.33% JET.V -91.53% -73.91%
871 @Irie9 CROP.CN -97.22% HEXO.TO -64.37% ACB.TO -60.26% -73.95%
872 @thewealthylion GRAT.V -92.00% WNDR.V -76.79% YSS.V -54.17% -74.32%
873 @Massimom NETC-X.CN -95.09% GLDN.V -40.00% XMG.CN -89.66% -74.92%
874 @Str84Glory RLV.V -65.00% N.V -72.81% HUGE.CN -87.80% -75.20%
875 @Westcoaster78 GRAT.V -92.00% IDK.CN -38.89% NETC-X.CN -95.09% -75.33%
876 @onlyup NETC-X.CN -95.09% GRAT.V -92.00% IDK.CN -38.89% -75.33%
877 @Omapere UAV.CN -90.00% TGOD.TO -71.04% AGRA.CN -66.07% -75.70%
878 @heloboy2005 JUGR.V -83.57% GOT.V -64.71% LUKY.V -79.09% -75.79%
879 @Peppers CROP.CN -97.22% N.V -72.81% ACB.TO -60.26% -76.76%
880 @SH99 VIDA.CN -82.20% NC.CN -65.71% JUGR.V -83.57% -77.16%
881 @JRDGold NMX.TO -77.08% HVG.V -83.33% BKR.V -72.22% -77.55%
882 @Proteinshake BRAG.V -72.78% ISS.V -80.00% POT.CN -80.95% -77.91%
883 @jon2k GOT.V -64.71% GOOD.V -86.84% JUGR.V -83.57% -78.37%
884 @GSL_Lakers GRAT.V -92.00% APP.CN -65.00% FDM.CN -83.33% -80.11%
885 @asdf FDM.CN -83.33% APP.CN -65.00% NETC-X.CN -95.09% -81.14%
886 @libertyboy ACRG-U.CN -73.09% CVSI -78.98% INSY -93.18% -81.75%
887 @Blink GHHC -92.00% GSPE -58.33% DIGAF -96.33% -82.22%
888 @buck85 JLR.V -83.33% JUGR.V -83.57% HVG.V -83.33% -83.41%
889 @Lumberjumbo NC.CN -65.71% XMG.CN -89.66% NETC-X.CN -95.09% -83.49%
890 @Stockquote UAV.CN -90.00% NC.CN -65.71% NETC-X.CN -95.09% -83.60%
891 @kegs31 GRAT.V -92.00% GLL.CN -87.14% EAST.V -78.57% -85.90%
892 @robbieg HVG.V -83.33% JUGR.V -83.57% GRAT.V -92.00% -86.30%
893 @Funphish NLB.CN -95.71% HUGE.CN -87.80% NGW.CN -81.63% -88.38%
894 @Discodan EAT.CN -86.21% NLB.CN -95.71% XMG.CN -89.66% -90.53%