# Username Stock 1 Gain (1) Stock 2 Gain (2) Stock 3 Gain (3) Total Gain
1 @LucTenHave AU.V 87.96% CXB.TO 123.81% CBG.V 183.33% 131.70%
2 @ogopogo007 KNT.V 206.38% GMA.V 100.00% EOG.V 40.00% 115.46%
3 @dragonnose WDO.TO 126.50% MTA.V 116.05% IRV.CN 68.45% 103.67%
4 @Rod LGD.TO 202.78% TRCH 1.36% AZM.V 96.43% 100.19%
5 @Finanzr IPT.V 64.29% AXU.TO 117.39% KTN.V 112.50% 98.06%
6 @Juho NRN.V 50.00% VRR.V 111.43% GMV.V 88.89% 83.44%
7 @IslandLogger WDO.TO 126.50% SSL.TO 51.17% KL.TO 64.72% 80.80%
8 @SASKEXPRESS MAI.V 200.00% PGM.V 20.90% TGC.CN 16.67% 79.19%
9 @WHATTHE TLT.V 3.03% SCZ.V 128.57% GMA.V 100.00% 77.20%
10 @marylew AU.V 87.96% CXN.TO 42.31% MMS.V 91.67% 73.98%
11 @Stamp NEE.V 9.26% XPL 15.42% JSE.V 174.14% 66.27%
12 @Matthew RDU.V 104.17% BYN.V 45.45% BTO.TO 32.91% 60.84%
13 @Ruffus23 ORE.V 15.79% SWA.V 27.27% ELD.TO 138.13% 60.40%
14 @hihosilver USLV 18.16% JNUG 64.96% NUGT 94.31% 59.14%
15 @bogmunds IRV.CN 68.45% KL.TO 64.72% NVO.V 42.16% 58.44%
16 @wolff MMS.V 91.67% NRN.V 50.00% FNC.V 30.00% 57.22%
17 @htr PTQ.V 76.36% VMD.TO 48.63% CANN.CN 44.12% 56.37%
18 @ponder AZS.V 33.33% PRG.V 83.33% NRN.V 50.00% 55.56%
19 @SeekingAU AGB.V 67.53% VIT.V 45.30% SSL.TO 51.17% 54.67%
20 @silverwhere ATE.V 36.36% ENB.TO 18.09% AAPL 98.06% 50.84%
21 @devil69yall CPG.TO 32.19% TGZ.TO 80.00% PGM.V 20.90% 44.36%
22 @PierreG01599501 RNX.TO 2.04% NVO.V 42.16% NVDA 72.77% 38.99%
23 @Haskaps DIAM.TO 35.19% BKM.V 21.77% NVO.V 42.16% 33.04%
24 @SINATH RNX.TO 2.04% ATE.V 36.36% PNG.V 50.00% 29.47%
25 @AllStreetsWolf PNG.V 50.00% VHI.V 9.37% PCY.TO 25.81% 28.39%
26 @wadefr GPY.V 41.07% GTR.V 35.06% RNX.TO 2.04% 26.06%
27 @ndaloisi VHI.V 9.37% ATE.V 36.36% XDV.TO 15.33% 20.36%
28 @valleyeast ATE.V 36.36% SZLS.TO 12.50% TLT.V 3.03% 17.30%
29 @stevekfit VHI.V 9.37% ATE.V 36.36% RNX.TO 2.04% 15.93%