# Username Stock 1 Stock 2 Stock 3 Gain
1 DK SIC.V GCM.TO FF.TO 54.73%
2 engineer KL.TO GMKN.ME ABX.TO 35.54%
3 Tron VIT.V PGM.V NSU.TO 32.29%
4 robtr31 FVAN.V COBC.V DM.V 29.78%
5 Zadman TGZ.TO PONY.TO AVE.V 21.22%
6 Numbersguy AZ.TO HSM.TO WELL.V 20.57%
7 pineros VUI.V SHL.V RJX-A.V 20.51%
8 LKFWD EXK MUX MGG.V 19.34%
9 jimmyboy NOB.V COBC.V VUI.V 16.99%
10 obill AKR.V PNG.V UAV.CN 16.77%
11 dropshot SAND KL.TO ETG.TO 16.19%
12 Wolfster MIN.TO NSU.TO MUX.TO 15.69%
13 Dutch1664 KL.TO BTO.TO PG.TO 10.77%
14 Tfred ORG.V SSV.V EU.V 10.58%
15 vynjan2006 OLA.TO REG.V TMQ.TO 10.39%
16 Empire AOI.TO REZ.V PNG.V 8.65%
17 philipjames SHL.V NOB.V NRG.V 8.19%
18 Sigmund VLE.TO KL.TO SMD.V 7.75%
19 Moose_pasture TK.V VTT.V WDO.TO 6.82%
20 robmcleod IDM.V WDO.TO BGM.V 6.81%
21 thedave2006 JET.V RHT.V ALEF.V 5.90%
22 HiHoSilver WDO.TO SHNY JNUG 4.78%
23 Martinb AGB.V CNL.TO TGZ.TO 3.06%
24 brucelionheart WUC.CN MTA.V ECS.TO 1.83%
25 Goldfinger MIN.TO NXE.TO KOR.TO -0.54%
26 specbidder XMG.CN PIO.AX NSU.TO -1.05%
27 Lemand NVO.V WUC.CN MDL.V -4.61%
28 Roychr GGI.V CCW.V ISOL.CN -7.17%
29 JRvG SOLG.TO KBLT.V NM.V -7.51%
30 stoneminer VTT.V TGZ.TO FWZ.V -8.93%
31 nobshere TUD.V PWCRF EAS.V -11.41%
32 Mathematics NXE.TO HIVE.V AMD -12.54%
33 jmm IPT.V CGP.V VTT.V -12.57%
34 touquoy AGB.V OS.V FR.TO -14.98%
35 hunter AG NXE.TO SAND -15.05%
36 ZoSha MOS.V VONE.V MRS.V -15.40%
37 Mesro XMG.CN NXO.V WUC.CN -15.52%
38 1111 MOZ.TO MUX.TO EDR.TO -16.09%
39 janturco MOZ.TO PRB.V FR.TO -16.82%
40 miningstocksguide MMX.V MKO.V ASM -17.11%
41 UpShittzCreek HTL.V VLE.TO AEP.V -17.49%
42 martin BME.V COP.TO EMX.V -17.92%
43 Jim514 ACB.TO CRON.TO N.V -18.24%
44 Mgb9313 ORG.V EQX.V SSP.V -18.40%
45 TheNextBigRush KC.V WUC.CN SWA.V -18.50%
46 Finanzr TGZ.TO TK.V MIN.TO -18.70%
47 TheLip2 TK.V ETG.TO SOLG.L -20.29%
48 MiningNovice ORG.V IPT.V DV.V -20.68%
49 PamplonaTrader NXE.TO SOLG.TO TK.V -20.69%
50 DJS SBB.TO SOLG.TO VTT.V -20.95%
51 1969Enigma ISOL.CN MTS.V NOB.V -21.15%
52 highgrade ETG.TO TK.V SOLG.TO -21.91%
53 Rumi GROW.V MWM.CN XBC.V -22.15%
54 Samson BAR.TO PGM.V IPT.V -22.87%
55 MiningBookGuy MOD.AX SGI.V RSG.AX -23.47%
56 zappadong WM.TO BAR.TO ERD.TO -23.74%
57 LucTenHave BME.V AZM.V RMX.TO -23.76%
58 Sebinho AGY.AX JET.V EQX.V -23.92%
59 TheBeach NXE.TO TK.V CGP.V -24.19%
60 JT NXE.TO TK.V CGP.V -24.19%
61 Armchairanalyst99 AIM.TO PTG.TO AD.TO -24.56%
62 Onlyflaws SVM.TO MIN.TO NXE.TO -24.71%
63 ogi FWZ.V ADZ.V PHM.V -25.01%
64 dellsvigor NOR.V EAS.V F.V -25.33%
65 valcovest.com CUZ.V SIE.V MUN.V -25.42%
66 tomjosd AG EXK USAS -25.69%
67 kerfuffle LIO.V DGC.TO TAO.TO -26.55%
68 Fischlaender USAU GLDN.V ADZ.V -26.86%
69 Jgms AML.AX SMD.V SME.V -27.04%
70 CautiousNow REG.V VTT.V NRG.V -27.23%
71 Newager23 AR.TO HUM.L EXK -27.39%
72 SASKEXPRESS TK.V VTT.V CGP.V -27.45%
73 docjim10 MTA.V LYSDY GDQMF -27.67%
74 shadowi IPT.V NRG.V DV.V -27.75%
75 fl DV.V NXE.TO TRST.TO -28.03%
76 Excelsior JAG.TO IPT.V AR.TO -28.09%
77 schischi VTT.V CDB.V SOLG.L -28.10%
78 Hoov ORG.V LMC.TO GXS.V -28.24%
79 kendor BMK.V BBB.V TLT.V -28.68%
80 TheGalvanizer ETG.TO IN.TO PGM.V -28.98%
81 Chase AXR.TO NXE.TO FWZ.V -29.33%
82 Bach EPY.CN VTT.V CGP.V -29.51%
83 TheGiff MOS.V EGT.V AUG.TO -29.64%
84 ferd98bull ACU.V AVE.V POR.V -29.85%
85 Wintersleep TK.V NAL.TO MOS.V -30.18%
86 Rocketred LOTO.CN EPY.CN PWCRF -30.43%
87 Breccia KEN.V CEM.V AUX.V -31.59%
88 Jo FWZ.V EGI VTT.V -31.74%
89 MFung IPT.V ERD.TO ETG.TO -31.79%
90 RD85 AOT.V MOS.V CUV.V -31.93%
91 Aaron NXE.TO CIA.TO TK.V -32.04%
92 thew MMS.V BEL.V EAS.V -32.68%
93 Nelson VTT.V HIVE.V NAL.TO -32.75%
94 bedrag NC.CN PKK.CN IPA.V -33.14%
95 supra48 PAT.V EHT.V LOTO.CN -33.35%
96 d.d.lindsay AN.V ARG.TO ATY.V -33.92%
97 Zeromargin AMZ.V AKG.TO FCU.TO -34.14%
98 StarFire GBTC SNBN.SW OSK.TO -34.18%
99 Longzzzzz GLK.V COBC.V CXB.V -34.63%
100 Chiel IPT.V F.V NVO.V -34.77%
101 goldfanatic LMC.TO ARU.V BKR.V -34.82%
102 K2 TK.V SHG.L VG.V -35.00%
103 ROD LGD.TO NUG.V REN.V -35.13%
104 Nick MSR.AX PNL.AX RTG.AX -35.22%
105 londonkiwi JET.V VTT.V TK.V -35.39%
106 lnelson UUUU ECSIF HVBTF -35.52%
107 Pepek ALS.TO NXE.TO TK.V -35.80%
108 Markedtofuture IPT.V MMS.V PIO.AX -36.27%
109 EvenPrime HIVE.V NXE.TO AGB.V -36.45%
110 Maxhuntly VEIN.V EPY.CN AEC.V -36.57%
111 laurentf MMY.V SWA.V VTT.V -36.72%
112 Dimentos AIM.TO JET.V HIVE.V -36.76%
113 Wolff VTT.V AUG.TO SME.V -37.31%
114 mgold IPT.V OS.V OOO.V -37.35%
115 jachap BME.V GQC.V ADZN.V -37.74%
116 cole119 TK.V MGA.TO JET.V -38.11%
117 jfostertm SWA.V IMR.V NHK.TO -38.12%
118 slmjr TK.V NXE.TO VTT.V -38.14%
119 chergui ELD.TO SCA.V MEX.V -38.21%
120 Acelove SWRM ROS.V CUV.V -39.03%
121 Swissy ELO.V AOI.TO MIN.TO -39.19%
122 Juan_Valdez VTT.V TK.V VML.V -39.43%
123 aurum ARV.AX PIO.AX DEG.AX -39.43%
124 MiningCatalyst VIT.V BME.V NVX.V -39.55%
125 1ForDaMoney HLX.AX AQI.AX KOR.AX -39.76%
126 venisonstew CRON.TO MYM.CN MMJ.CN -39.90%
127 Audax.77 MOS.V VGM.V MTA.V -40.17%
128 6furlongs LTE.V NVI.V BUS.V -40.62%
129 Sweden KC.V GXU.V NXE.TO -40.83%
130 jason REG.V BKY.L MOZ.TO -40.92%
131 raymipo ECR.V REN.V RRI.V -41.31%
132 Picklehead S.TO IKM.V LMC.TO -41.46%
133 speculator XOP.CN NRG.V NVO.V -41.63%
134 Mutt ROXG.TO MOZ.TO JCO.V -41.73%
135 Fanagalo VTT.V ASM MIN.TO -41.75%
136 KevinS ORG.V BBI.V MGM.V -41.76%
137 EricTheActor NXE.TO SBB.TO TK.V -41.84%
138 MadeOfRubber VTT.V TK.V MIN.TO -41.86%
139 xenophon MIN.TO VTT.V TK.V -41.86%
140 moadib SRI.V HEXO.TO DM.V -41.93%
141 kassattack LRA.V AAL.V VLE.TO -42.44%
142 iceman AOI.TO GZZ.V CZR.V -42.49%
143 kjm MRS.V IPT.V NGZ.V -42.64%
144 HHorseman BME.V KTN.V OOO.V -42.76%
145 Drjw GGI.V IPT.V FF.TO -43.46%
146 rookie VTT.V GQC.V ZNX.V -43.49%
147 ivopashov TK.V BME.V MIN.TO -44.30%
148 2pac ERD.TO AUZ.AX CG.TO -44.67%
149 ForestGump XXII TK.V HVT.V -45.13%
150 99hockeypenguin NXO.V GGI.V APN.V -45.46%
151 Wacko MOS.V MRS.V PONY.TO -46.80%
152 Argentum IPT.V GRG.V ABRA.V -47.17%
153 chatyak IPT.V MRL.V VRR.V -47.73%
154 anomalloy TK.V INP.V ASND.TO -47.90%
155 goodie NXE.TO TK.V MOS.V -48.05%
156 teevee CNL.TO III.TO CPG.TO -48.16%
157 canmex ORG.V BBI.V SNS.V -48.38%
158 RSM ASE.CN TORQ.V F.V -48.79%
159 Mick CJ.TO CPI.TO CTZ.V -49.35%
160 Rangerbentman MMG.V SRI.V NRG.V -49.44%
161 kabeljau F.V XMG.CN APN.V -49.59%
162 terrysteen DV.V USAS MOS.V -49.95%
163 PhotoJ VTT.V BME.V KBLT.V -49.96%
164 Apples-of-Gold GLDLF SVM.TO HVBTF -50.33%
165 Rikyu MRS.V BEE.V HS.CN -51.24%
166 TomBookedTwo BAR.TO BGM.V MOZ.TO -51.26%
167 Jam26 VTT.V TK.V MOS.V -51.31%
168 Mr. Smokey TK.V LYC.AX ARL.AX -51.57%
169 madmann HIVE.V NVO.V NVDA -52.02%
170 Yohanlee RKS.CN UAV.CN GSI.V -52.51%
171 fijiwaya RTI.V III.TO EMH.V -52.64%
172 investor765 MOS.V MQR.V HS.CN -53.39%
173 Adrian Veidt BGS.AX NZC.AX MOD.AX -53.41%
174 Gnome NXE.TO CXO.V NDM.TO -53.41%
175 kelkel JCO.V DM.V ICM.V -54.03%
176 Bringtherain IVN.TO IN.TO IDK.CN -54.10%
177 Robby AIIM.V IDK.CN MGM.V -54.14%
178 StockTradeTO XOP.CN LOTO.CN FDM.CN -54.42%
179 Rulingmining SME.V BKY.L ANX.TO -55.82%
180 soulMiner HIVE.V TK.V ORG.V -55.99%
181 Leni NLC.V KC.V ANX.TO -57.06%
182 Handleshmandle BME.V AMZ.V AAL.V -57.85%
183 Nopumpallowed UAV.CN BUZ-P.V TUO.V -58.07%
184 Coppergorilla ICM.V HS.CN NNN.V -59.39%
185 monoaranya TOU.AX AZX.V KC.V -59.65%
186 SwingTraderMatt VPY.V LTV.V LLG.V -59.68%
187 Z-Man GGI.V MTS.V FF.TO -59.97%
188 JKMD43 NXN.V ACB.TO PWM.V -60.28%
189 Goldenboy7123 XMG.CN EDDY.V NTM.CN -60.41%
190 ng13 NDM.TO XMG.CN SX.CN -60.45%
191 tschupr123 MOS.V AREV.CN UAV.CN -61.30%
192 DannyOcean BKR.V LLP.CN CXN.TO -61.66%
193 Happymiles NC.CN VIVO.V DYA.V -62.11%
194 kgt GGI.V NC.CN MMS.V -62.24%
195 BassmanBob TO.CN MOS.V GGI.V -63.00%
196 Edp007 XMG.CN NGZ.V AMY.V -63.06%
197 tigerslump AIS.V META.V DM.V -63.07%
198 kokom NGZ.V NRG.V ONC.TO -63.64%
199 JPH MMS.V OK.V HS.CN -64.73%
200 Treasurechestpicks DDB.CN HS.CN AVM.CN -64.77%
201 SteveSt CLM.V VTT.V AIS.V -65.08%
202 steve SIM.V 70LA.F OEE.V -65.51%
203 Aztec HIVE.V DYA.V MEK.V -65.71%
204 Slowtrain NC.CN HS.CN MMS.V -66.61%
205 Enviro111 TV.TO APHA.TO TGIF.CN -66.63%
206 CriticalInvestor HIVE.V LMC.TO BAY.V -67.26%
207 Goldgeo GGI.V MTS.V CRL.CN -67.53%
208 Vladdy GGI.V WHM.V TGIF.CN -67.89%
209 BS TK.V OOO.V R.TO -68.26%
210 NicknStock HS.CN LG.V SDR.V -68.56%
211 FairlyStockyTM VIVO.V MTS.V AIS.V -68.81%
212 Whistlerguy GGI.V MOS.V DM.V -71.19%
213 movovr AMY.V LG.V MMJ.CN -71.58%
214 Zanman IP.CN GGI.V HS.CN -73.25%
215 sihv AVZ.AX BGS.AX SYA.AX -73.41%
216 flooglebomb XMG.CN BMMJ BE.CN -74.21%
217 Instadalt MWM.CN TGIF.CN HIVE.V -75.04%
218 donmac2117 IP.CN GGI.V LG.V -76.02%
219 Playa_2012 WHM.V NNN.V IP.CN -79.62%
220 Rockstone NTY.V CYBX.CN EMO.V -82.03%
221 NoSoup4U DM.V DDB.CN LG.V -82.78%
222 kayo KASH.V HIVE.V HS.CN -88.34%
223 BTO HIVE.V KASH.V CZR.V -95.72%