2017 CEO.CA Stock Picking Contest - Final Results

#UsernameStock1Jan 1Nov 17Diff %Stock2Jan 1Nov 17Diff %Stock3Jan 1Nov 17Diff %Gain
1StocklorPNN.V0.0450.0511.11%PMA.V0.0650.05-23.08%BEL.V0.0200.311450.00%479.34%
2dalton123TK.V0.2250.73224.44%MMS.V0.0750.06-20.00%FAT.CN0.0800.81912.50%372.31%
3StatesideGTT.V0.2600.74184.62%SIC.V0.0550.05-9.09%LIB.CN0.1250.8540.00%238.51%
4ExiaIN.CN0.2301.33478.26%NNO.V0.5301.12111.32%EMC.V3.8202.28-40.31%183.09%
5TheGalvanizerCGE.V0.1300.1730.77%VTT.V0.1850.2535.14%IN.CN0.2301.33478.26%181.39%
6Mike86NXE.TO2.3303.2137.77%APH.V5.04018.7271.03%TK.V0.2250.73224.44%177.75%
7OliverNCA.V0.7300.9226.03%NGZ.V0.1100.47327.27%ML.V1.4103.66159.57%170.96%
8robbyNGZ.V0.1100.47327.27%XMG.CN0.4900.98100.00%AVA.V0.1750.2437.14%154.81%
9LucTenHaveTETH.L0.0400.22450.00%JZZ.V0.1000.06-40.00%QMX.V0.1700.2652.94%154.31%
10raymipoAU.V0.3802.17471.05%ECR.V0.1950.217.69%MD.V1.1000.87-20.91%152.61%
11Edp007AMY.V0.2300.2821.74%XMG.CN0.4900.98100.00%NGZ.V0.1100.47327.27%149.67%
12PamplonaTraderNXE.TO2.3303.2137.77%TK.V0.2250.73224.44%CIA.TO0.4701.28172.34%144.85%
13JayfireBGS.AX0.3300.75127.27%CRE.V0.5101.7233.33%IVN.TO2.5404.2466.93%142.51%
14rjuniorOWCP0.1760.45155.68%PHOT0.0190.0354.64%BLO.CN0.8102.56216.05%142.12%
15megavossSMB.V0.0950.02-78.95%CUU.V0.1250.134.00%ACG.CN0.1500.9500.00%141.68%
16Mxpx80YD.V0.4100.22-46.34%LIB.CN0.1250.8540.00%MEI.V0.1850.04-78.38%138.43%
17Goldenboy7123XMG.CN0.4900.98100.00%NGZ.V0.1100.47327.27%HRE.V0.0500.04-20.00%135.76%
18MiningBookGuySWA.V0.2000.1-50.00%AQI.AX0.2000.14-30.00%AU.V0.3802.17471.05%130.35%
19AllanION.V0.0900.08-11.11%TUD.V0.6500.42-35.38%WLF.V0.1200.58383.33%112.28%
20SigmundPRG.V0.2150.09-58.14%SA.V0.5000.6122.00%NVO.V0.8003.69361.25%108.37%
21MesroBBI.V0.5800.35-39.66%WUC.CN1.7001-41.18%TNY.CN0.3501.76402.86%107.34%
22ckETG.TO0.4200.7783.33%MAD.V0.0800.06-25.00%TK.V0.2250.73224.44%94.26%
23StarFireGAL.V0.1000.08-20.00%AQA.TO0.2600.260.00%GUG.V0.0350.13271.43%83.81%
24OnlyflawsMARL.V1.2001.7344.17%MAW.TO0.3800.4518.42%GTT.V0.2600.74184.62%82.40%
25ScroogeMcduckGLH.CN0.3560.386.89%INV.TO0.7000.69-1.43%EAT.CN0.2600.87234.62%80.03%
26TeeveeNXE.TO2.3303.2137.77%PLU.V0.2500.8220.00%CNL.TO4.4003.38-23.18%78.20%
27IronMan07EGT.V0.2850.17-40.35%MRS.V0.1200.31158.33%FDM.CN0.0750.16113.33%77.11%
28EvenprimeTK.V0.2250.73224.44%NRN.V0.0550.03-45.45%VTT.V0.1850.2535.14%71.38%
29MiningCatalystMED.V0.1650.16-3.03%GTT.V0.2600.74184.62%WHN.V0.1050.1323.81%68.46%
30AaronVTT.V0.1850.2535.14%NXE.TO2.3303.2137.77%SBB.TO0.9802.27131.63%68.18%
31JTOOO.V0.2500.22-12.00%SIC.V0.0550.05-9.09%TK.V0.2250.73224.44%67.78%
32StoneminerTK.V0.2250.73224.44%ME.TO0.2550.17-33.33%PNN.V0.0450.0511.11%67.41%
33icemanEFR.TO2.2102.262.26%AAZ.V0.0600.17183.33%PLG.TO0.4450.4450.00%61.87%
34davidABN.V0.1050.1761.90%SKE.V0.7500.7-6.67%KG.V0.1650.35112.12%55.79%
35DanielCEM.V0.1150.1639.13%EFR.TO2.2102.262.26%PLS.AX0.5001.12124.00%55.13%
36FaxingBerlinRTM.V0.0800.05-37.50%TK.V0.2250.73224.44%IZN.V0.1850.14-24.32%54.21%
37camwow9MRS.V0.1200.31158.33%ADK.V0.1200.120.00%SIC.V0.0500.050.00%52.78%
38PepekVTT.V0.1850.2535.14%MRZ.V1.5101.627.28%NNO.V0.5301.12111.32%51.25%
39MimibegaloMMS.V0.0750.06-20.00%PYR.V0.2000.63215.00%PLI.TO2.2301.3-41.70%51.10%
40QuantumNXE.TO2.3303.2137.77%VTT.V0.1850.2535.14%WAF.V0.2200.3872.73%48.54%
41PhotoJ*CXO.AX0.0780.082.56%GQC.V0.3900.37-5.13%TK.V0.2950.73147.46%48.30%
42FiatCGE.V0.1300.1730.77%RYR.V0.0850.1241.18%VEM-H.V0.0700.1271.43%47.79%
43BrettCrossADZ.V0.0750.0920.00%AMY.V0.2300.2821.74%XMG.CN0.4900.98100.00%47.25%
44StealinatorPNN.V0.0450.0511.11%DEF.V0.3800.37-2.63%SBB.TO0.9802.27131.63%46.70%
45RichardBuffetAMY.V0.2300.2821.74%GLH.CN0.3550.387.04%XMG.CN0.4900.98100.00%42.93%
46MassimomMRS.V0.1200.31158.33%HPQ.V0.1400.11-21.43%FGD.V0.2700.23-14.81%40.70%
47FischlaenderRYR.V0.0850.1241.18%MON.V0.2000.2840.00%MEK.V0.0650.0938.46%39.88%
48R44EGT.V0.2850.17-40.35%MRS.V0.1200.31158.33%SIC.V0.0550.05-9.09%36.30%
49TronAZX.V0.0600.0833.33%IVN.TO2.5404.2466.93%PGM.V0.5200.567.69%35.98%
50CriticalInvestorMIN.V0.6301.33111.11%VTT.V0.1850.2535.14%NCX.V0.1650.1-39.39%35.62%
51TinyBullStocksPNN.V0.0450.0511.11%WCE.V0.0250.0460.00%IRI.V0.0150.0233.33%34.81%
52strakpaoAMY.V0.2300.2821.74%XMG.CN0.4900.98100.00%MMS.V0.0750.06-20.00%33.91%
53schischiEFR.TO2.2102.262.26%LIX.V2.2502.46.67%F.V0.4700.8887.23%32.05%
54bman97EGT.V0.2850.17-40.35%MRS.V0.1200.31158.33%VIV.V1.2500.9-28.00%29.99%
55B1984EGT.V0.2850.17-40.35%MRS.V0.1200.31158.33%VIV.V1.2500.9-28.00%29.99%
56GoldrushPEA.V2.2404.2288.39%BLANK1.00010.00%BLANK1.00010.00%29.46%
57PinnsvinNXE.TO2.3303.2137.77%XBI59.79084.8741.95%CPD.TO13.24014.388.61%29.44%
58VaughanPNN.V0.0450.0511.11%RYR.V0.0850.1241.18%VTT.V0.1850.2535.14%29.14%
59sihvNTY.V0.1100.1427.27%BCN.V1.0101.988.12%PE.V0.5700.41-28.07%29.11%
60motoroljaITH.TO0.7500.56-25.33%VTT.V0.1850.2535.14%WAF.V0.2200.3872.73%27.51%
61GoldfingerGXU.V0.1500.2780.00%ION.V0.0900.08-11.11%OCN.V0.2250.2511.11%26.67%
62ClaptonNXE.TO2.3303.2137.77%GPH.V0.0850.095.88%USA.TO3.4704.5831.99%25.21%
63jerrio78EHT.V0.2100.09-57.14%MRS.V0.1200.31158.33%VIV.V1.2500.9-28.00%24.40%
64LeeIDM.V0.1400.1-28.57%SNG.V0.1450.14-3.45%TGX.V0.0050.01100.00%22.66%
651969EnigmaEGT.V0.2850.17-40.35%QIC.V0.2550.69170.59%FIN.CN0.3450.11-68.12%20.71%
66LukeJacksonGMV.V0.5300.29-45.28%ADZ.V0.0750.0920.00%F.V0.4700.8887.23%20.65%
67WaltercLWLG0.6201.1483.87%IB.V0.4300.34-20.93%NB.TO0.7500.74-1.33%20.54%
68Newager23EQT.V0.2500.264.00%AVA.V0.1750.2437.14%SPA.V0.1200.1416.67%19.27%
69muskieNGC.V0.2750.4978.18%ADZ.V0.0750.0920.00%CNX.V0.5500.31-43.64%18.18%
70RockedRedCOR.V0.2250.4182.22%CXO.V0.2650.19-28.30%PAW.V0.0150.0150.00%17.97%
71EmpireJSE.V0.5000.46-8.00%ORG.V0.3400.6797.06%AFE.V0.2650.17-35.85%17.74%
72SotallyToberMAG.TO14.78015.525.01%MRZ.V1.5101.627.28%WML.V1.2501.7640.80%17.70%
73DrilltrackerREL.V0.0600.060.00%REG.V1.2001.8554.17%SNG.V0.1450.14-3.45%16.91%
74HighheatHUMRF0.2450.4895.92%LTBR1.1401.227.02%NXT.V0.1700.08-52.94%16.66%
75CommodityProFIN.CN0.3450.11-68.12%MRS.V0.1200.31158.33%EGT.V0.2850.17-40.35%16.62%
76JACHapVTT.V0.1850.2535.14%BBB.V0.3450.3-13.04%IVS.V0.2350.327.66%16.58%
77Buyhigh420NUR.CN0.1600.13-18.75%AFI.CN0.1100.22100.00%SJL.V0.0600.04-33.33%15.97%
78JosephMurphyANX.TO0.0550.181.82%RAB.V0.1600.15-6.25%MAE.V0.1400.1-28.57%15.67%
79YlrVRX.TO19.47026.234.57%BLANK1.00010.00%BLANK1.00010.00%11.52%
80RangerbentmanPNN.V0.0450.0511.11%ALM.V0.0350.0350.00%MTB.V0.0650.0823.08%11.40%
81poolmanNXE.TO2.3303.2137.77%RZZ.V8.8509.23.95%NGD.TO4.7104.13-12.31%9.80%
82kayoRYR.V0.0850.1241.18%SIC.V0.0550.05-9.09%ADK.V0.1250.12-4.00%9.36%
83MarkusR.TO0.7500.33-56.00%ML.V1.4103.66159.57%TCO.V0.4000.08-80.00%7.86%
84NobshereSVG.V0.0600.0833.33%PTK.V0.3300.22-33.33%SIR.V0.1400.1721.43%7.14%
85jnbarbuMMS.V0.0750.06-20.00%GPH.V0.0850.095.88%ABR.V0.1000.1330.00%5.29%
86SarbPNN.V0.0450.0511.11%CLE.V0.0600.166.67%XOP.V0.0300.01-66.67%3.70%
87kjmGQC.V0.2700.3737.04%PGM.V0.5200.567.69%LIO.V0.9600.63-34.38%3.45%
882pacENW.V1.1201-10.71%MOX.V0.4000.7177.50%RGC.V0.1400.06-57.14%3.21%
89wiz099MMS.V0.0750.06-20.00%AMY.V0.2300.2821.74%GLH.CN0.3550.387.04%2.93%
90xenophonSBR.TO0.2500.18-28.00%PRU.TO0.3100.3719.35%SVB.TO0.1400.1614.29%1.88%
91AlockettMARL.V1.2001.7344.17%CNL.TO4.4003.38-23.18%GUY.TO6.1205.08-16.99%1.33%
92TomjosdSVB.TO0.1400.1614.29%SBR.TO0.2500.18-28.00%SPA.V0.1200.1416.67%0.98%
93greenmetalsCDB.V0.7300.43-41.10%IVN.TO2.5404.2466.93%CNL.TO4.4003.38-23.18%0.88%
94m00tpointNRN.V0.0550.03-45.45%VTT.V0.1850.2535.14%PNN.V0.0450.0511.11%0.26%
95BruceWayneSSL.TO5.2706.2819.17%SNG.V0.1450.14-3.45%ADG.V0.0850.07-17.65%-0.64%
96AlGreeneACU.V0.1550.393.55%EGT.V0.2850.17-40.35%IPWR3.3001.42-56.97%-1.26%
97Truth Never ToldCAS.TO12.10013.6212.56%VEON3.8503.84-0.26%IDCC91.35076.15-16.64%-1.45%
98EusticeQRM.TO0.1550.105-32.26%CXN.TO0.1450.1824.14%BKM.V0.9000.922.22%-1.97%
99FinanzrTGZ.TO4.1002.99-27.07%EFR.TO2.2102.262.26%AXU1.3501.5917.78%-2.34%
100PurpleKushEGT.V0.2850.17-40.35%PNN.V0.0450.0511.11%AMY.V0.2300.2821.74%-2.50%
101UjmsAMY.V0.2300.2821.74%EGT.V0.2850.17-40.35%PNN.V0.0450.0511.11%-2.50%
102LtrSIC.V0.0550.05-9.09%RTM.V0.0800.05-37.50%MEK.V0.0650.0938.46%-2.71%
103500WedgeYD.V0.4100.22-46.34%NXE.TO2.3303.2137.77%ION.V0.0900.08-11.11%-6.56%
104jhmPEMC0.0200.020.00%SNG.V0.1450.14-3.45%ADG.V0.0850.07-17.65%-7.03%
105SergioMMS.V0.0750.06-20.00%AMY.V0.2300.2821.74%EVR.V0.0600.04-33.33%-10.53%
106NickMSR.AX0.0040.0040.00%PNL.AX0.4350.41-5.75%AQI.AX0.2000.14-30.00%-11.92%
107BSREG.V1.2001.8554.17%NAN.V0.0900.08-11.11%PTM.TO1.9400.38-80.41%-12.45%
108wolffAUG.TO2.9602.07-30.07%NRN.V0.0550.03-45.45%NXE.TO2.3303.2137.77%-12.58%
109SnoekDUST48.37023.7-51.00%GDXS21.35013.99-34.47%JDST35.09051.3146.22%-13.08%
110BullishELT.V0.0300.030.00%GPH.V0.0850.095.88%NRN.V0.0550.03-45.45%-13.19%
111Dutch_patienceEGT.V0.2850.17-40.35%HPQ.V0.1400.11-21.43%AMY.V0.2300.2821.74%-13.35%
112BedragPNN.V0.0450.0511.11%CSPG.V0.1550.09-41.94%LIC.V0.1350.12-11.11%-13.98%
113RodSSP.V0.3900.34-12.82%PLG.TO0.4450.43-3.37%AUG.TO2.9602.07-30.07%-15.42%
114ScruffASQ.V0.2050.11-46.34%AA-H.V0.1900.190.00%BLANK1.00010.00%-15.45%
115ChatyakBBB.V0.3450.3-13.04%VTT.V0.1850.2535.14%DXD.V0.9100.27-70.33%-16.08%
116MuttMEK.V0.0650.0938.46%GSA.V0.0200.01-50.00%RTM.V0.0800.05-37.50%-16.35%
117MinakiMMS.V0.0750.06-20.00%BEE.V0.3100.29-6.45%VIV.V1.2500.9-28.00%-18.15%
118TerrysteenAMY.V0.2300.2821.74%SEV.TO0.3800.29-23.68%R.TO0.7500.33-56.00%-19.32%
119ayeyouWPQ.V0.0700.04-42.86%SEK.V0.0400.03-25.00%BLANK1.00010.00%-22.62%
120ogiCDB.V0.7300.43-41.10%CXO.V0.2600.19-26.92%TLT.V0.2500.250.00%-22.67%
121madmannNDM.TO2.7702.24-19.13%SCY.TO0.2700.23-14.81%PGD.TO0.2000.13-35.00%-22.98%
122DJSVTT.V0.1850.2535.14%NRN.V0.0550.03-45.45%PGX.V0.2000.08-60.00%-23.44%
1236furlongsLTE.V1.8801.45-22.87%IMEX.V0.6100.28-54.10%CSG.V1.00010.00%-25.66%
124K2RTG.AX0.2200.2513.64%AZM.AX0.0340.02-41.18%OPW.V0.4000.19-52.50%-26.68%
125UpticksEGT.V0.2850.17-40.35%MMS.V0.0750.06-20.00%ZEN.V0.8800.67-23.86%-28.07%
126LucabrasiADZ.V0.0750.0920.00%WRI.V0.1150.05-56.52%OPW.V0.4000.19-52.50%-29.67%
127SpikeNGQ.TO1.2001.05-12.50%SNM.V0.1150.06-47.83%PXX.TO1.6301.11-31.90%-30.74%
128DrjOOO.V0.2500.22-12.00%EGT.V0.2850.17-40.35%EXO.V0.0500.03-40.00%-30.78%
129EpsteinResearchTCO.V0.4000.08-80.00%AZR.V0.2100.15-28.57%NIM.V0.1550.1816.13%-30.81%
130GoodieEGT.V0.2850.17-40.35%OEE.V0.2550.13-49.02%ADK.V0.1250.12-4.00%-31.12%
131DKARY.V0.1050.035-66.67%EQT.V0.2500.264.00%AAN.V0.0600.04-33.33%-32.00%
132dirkdigglerWPQ.V0.0700.04-42.86%PGX.V0.2000.08-60.00%MED.V0.1650.16-3.03%-35.30%
133MaxhuntlyWKG.V0.0300.01-66.67%BX.TO0.9001.2437.78%DW.TO0.6100.14-77.05%-35.31%
134LetsgetreadyRPX.V0.1350.1-25.93%MN.V0.1900.14-26.32%DBL.V0.4150.19-54.22%-35.49%
135BrecciaCGD.V0.0500.03-40.00%FRK.V0.9000.08-91.11%ADZ.V0.0750.0920.00%-37.04%
136Sugar-DogAMY.V0.2300.2821.74%FIN.CN0.3450.11-68.12%CNZ.V1.1200.38-66.07%-37.48%
137EkimDIA.V0.1800.05-72.22%PGD.TO0.2000.13-35.00%SCY.TO0.2700.23-14.81%-40.68%
138CautiousNowNRN.V0.0550.03-45.45%ME.TO0.2550.17-33.33%GMV.V0.5300.29-45.28%-41.36%
139SilverEGT.V0.2850.17-40.35%PNN.V0.0450.0511.11%USO.V1.5000.03-98.00%-42.41%
140supra48MMS.V0.0750.06-20.00%EHT.V0.2100.09-57.14%IMEX.V0.6100.28-54.10%-43.75%
141longzzzzzMEI.V0.1850.04-78.38%CXB.V0.1400.13-7.14%RGC.V0.1450.06-58.62%-48.05%
142NewbieIDM.V0.1400.1-28.57%MXSG0.1500.05-66.67%R.TO0.7500.33-56.00%-50.41%
143MickTKX.V0.4000.29-27.50%SMB.V0.0950.02-78.95%RKR.V0.0550.03-45.45%-50.63%
144ExcelsiorJAG.TO0.5800.34-41.38%SGN.V0.0900.03-66.67%MXSG0.1500.05-66.67%-58.24%
145NoSoup4UEVR.V0.0600.04-33.33%BXR.V0.0400.01-75.00%RML.V0.2400.07-70.83%-59.72%
146newstrackerR.TO0.7500.33-56.00%TMB.TO2.4000-100.00%CDB.V0.7300.43-41.10%-65.70%